Stowarzyszenie

Cele

Naszym celem jest próba ratowania zabytków architektury militarnej, a także rozbudzanie wśród ludzi zainteresowania problematyką fortyfikacji. Nie dzielimy obiektów, którymi się zajmujemy na polskie czy też niemieckie. Żadnemu z nich nie poświęcamy mniej zainteresowania. Wszystkie one są dla nas jednakowo cenne.
Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że nie jesteśmy w stanie uratować wszystkich obiektów. Wystarczy, aby w świadomości lokalnego społeczeństwa przestały być anonimowe. Jeśli ocaleje pamięć o nich, ocaleją i one same. Dlatego staramy się szerzyć wiedzę na temat budownictwa obronnego wśród wszystkich zainteresowanych. Dbamy także o sporządzanie dokumentacji i planów obiektów fortyfikacyjnych, którymi się zajmujemy oraz staramy się penetrować dotąd nieznane lub niedostępne budowle obronne. Zajmujemy się działalnością publikacyjną, wystawienniczą i edukacyjną.
Obiekty, które otaczamy opieką, są świadectwem różnorakiej myśli technicznej pokolenia, które jest już reprezentowane przez bardzo niewielu ludzi. Jak dotąd w Polsce budowle fortyfikacyjne nie były szanowane. Francuzi otoczyli opieką swoją Linię Maginota, Czesi zadbali o swoje fortyfikacje wybudowane wzdłuż zachodniej i północnej granicy Czech. Obecnie są w większości odrestaurowane i udostępnione zwiedzającym. Wszędzie tam i wielu innych państwach otoczono je troskliwą opieką konserwatorską. A u nas? Przecież są świadectwem historii, wielu tragicznych wydarzeń, żywym świadkiem faktów, o których każdy z nas uczył się w szkole. Naszym marzeniem jest, aby i w naszym kraju były szanowane.
Chcemy zmienić sposób patrzenia na „betonowe kolosy”, a czy nam się udaje możecie to osądzić przeglądając tę stronę i zwiedzając izby muzealne funkcjonujące w wyremontowanych przez Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji „Pro Fortalicium” schronach bojowych. Zapraszamy w szeregi naszego Stowarzyszenia.
Jesteśmy organizacją pozarządową, a żaden z naszych członków nie czerpie korzyści materialnych z naszej działalności. Nie jesteśmy również elementem „świata polityki”. Nasze działania przynoszą nam tylko satysfakcję. Coraz większą z kolejnym uratowanym obiektem. I to jest dla nas najważniejsze.

                                      Geneza i najważniejsze wydarzenia w historii działalności Stowarzyszenia.

Lata 1997-2001
Historia naszego Stowarzyszenia zaczyna się w październiku 1997 roku, od wystąpienia kolegi Waldemara Machonia do dowódcy Garnizonu Będzin, płk Andrzeja Sobczyka, z prośbą o wyrażenie zgody na remont ciężkiego schronu bojowego w Dobieszowicach-Wesołej. Rok 1998 poświęcony został na zbieranie fachowej dokumentacji i środków finansowych tak niezbędnych do przeprowadzenia remontu. W styczniu 1999 roku, po użyczeniu przez Urząd Gminy Bobrowniki działki, na której znajduje się obiekt grupa znajomych i miłośników fortyfikacji rozpoczęła prace remontowe. Szczególne znaczenie miała tutaj pomoc okazana przez kol. Adama Brysia, Tomasza Klose i Pawła Ochmana oraz wsparcie merytoryczne udzielone przez kol. Jerzego Sadowskiego. W roku 2000 coraz liczniejsza grupa osób opiekujących się schronem postanowiła sformalizować swoje działania. Zorganizowano zebranie założycielskie i dokonano wszelkich innych niezbędnych czynności prawnych. W ten sposób położone zostały podwaliny pod powołanie Stowarzyszenia i 14 grudnia 2001 roku zostało formalnie zarejestrowane w Sądzie Rejestracyjnym w Gliwicach jako Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji „Pro Fortalicium”. Jest to oficjalny początek naszej działalności. Uzyskanie osobowości prawnej pomogło, naszej nieformalnej dotychczas grupie, w rozwiązaniu wielu problemów i stworzyło szersze pole działania. Prezesem Zarządu został wybrany inicjator powstania stowarzyszenia kol. Waldemar Machoń z Piekar Śląskich.
– Powołując Stowarzyszenie chciałem ułatwić kontakty z wszelkiego rodzaju urzędami czy organizacjami, z którymi możemy mieć w przyszłości do czynienia – mówi Waldek Machoń. Nie jesteśmy już anonimowymi zapaleńcami, ludźmi przychodzącymi do danego urzędu niejako z ulicy, lecz formalną organizacją, która chce coś zdziałać i ma się już, czym pochwalić.

Rok 2002
Rok 2002 był dla naszej organizacji bardzo udany. W maju i wrześniu tego roku schron w Dobieszowicach został udostępniony do zwiedzania w ramach zorganizowanego przez nas Pikniku Fortecznego. Frekwencja zaskoczyła nas wszystkich a o efekcie, jaki wywołał „bunkier” najlepiej świadczą uśmiechnięte twarze zwiedzających, wśród których nie słyszało się słów krytyki. Nawet najbardziej sceptycznie nastawieni do naszej działalności ludzie chwalili nasze dzieło.

Rok 2003
Rok 2003 to kolejny zakończony sukcesami rok naszej działalności. Oprócz kontynuacji remontu schronu bojowego w Dobieszowicach Wesołej, dzięki pomocy Urzędu Miasta Chorzów rozpoczęto też prace adaptacyjno-remontowe przy polskim schronie bojowym punktu oporu „Łagiewniki” w Chorzowie. Prace te były realizowane głównie przez kol. Jerzego i Tomasz Klose. Do schronu w Wesołej podłączono po długich i kosztownych staraniach energię elektryczną, co zakończyło jeden z ważniejszych etapów remontu obiektu. Fakt ten umożliwił także przyspieszenie prac wewnątrz obiektu. 30 sierpnia przy schronie w Dobieszowicach odbył się VI Piknik Forteczny, zainteresowanie imprezą jak zawsze było duże.

Rok 2004
W 2004 roku nasze stowarzyszenie zaczęło mocno rozszerzać działalność i tworzyć nowe struktury. W lutym powstało koło terenowe w Tychach, które natychmiast po zawiązaniu przystąpiło do prac remontowych polskiego schronu bojowego, znajdującego się w gminie Wyry w miejscowości Gostyń. W ramach stowarzyszenia powstała także Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Grupa Operacyjna Śląsk”, zajmująca się odtwarzaniem wyglądu jednostek wojskowych stacjonujących oraz walczących na Śląsku podczas drugiej wojny światowej, ze szczególnym naciskiem na jednostki Wojska Polskiego okresu międzywojennego. Osoby odtwarzające wojsko niemieckie oraz radzieckie w żaden sposób nie gloryfikują, usprawiedliwiają ani kultywują tradycji tychże wojsk. Udało się nam zorganizować pierwszą w historii stowarzyszenia rekonstrukcję historyczną, która miał miejsce w Dobieszowicach-Wesołej przy schronie, od którego zaczęła się historia naszego Stowarzyszenia. Dobrze przygotowany pirotechnicznie szturm wojsk niemieckich na polski schron bojowy oglądało około 600 widzów. Przez całe lato trwały prace remontowe w powstających izbach muzealnych w Chorzowie oraz Gostyni, a w schronie-muzeum w Wesołej uzupełniano wyposażenie. W pierwszym tygodniu września miały miejsce aż trzy imprezy z cyklu Pikników Fortecznych. Pierwsza z nich odbyła się 28 sierpnia w Chorzowie. Było to przedpremierowe otwarcie dla zwiedzających nadal remontowanego polskiego schronu bojowego punktu oporu „Łagiewniki”. Kolejna impreza miała miejsce 2 września, w Gostyni. Z okazji obchodów 65 rocznicy bitwy wyrskiej, także przedpremierowo, został udostępniony do zwiedzania remontowany przez koło terenowe w Tychach polski schron bojowy położony nieopodal miejsca uroczystości. Imprezą zamykająca cały cykl spotkań przy naszych obiektach była impreza w Dobieszowicach-Wesołej gdzie główną atrakcją oprócz naszego schronu była Grupa Rekonstrukcji Historycznej odtwarzająca amerykańską 173rd Airborne Brigade „Sky Soldiers” (okres wojny w Wietnamie). 18 września zorganizowaliśmy wraz z Federacją Kół Przewodnickich PTTK województwa śląskiego sesją naukową pod tytułem „Obszar Warowny Śląsk”. 8-10 października kilkuosobowa grupa kolegów reprezentowała Stowarzyszenie na zorganizowanej w Świnoujściu konferencji naukowej Towarzystwa Przyjaciół Fortyfikacji, podczas której tematykę fortyfikacji śląskich zaprezentowano w dwóch referatach.

Rok 2005
Podjęliśmy szereg prac związanych z zabezpieczeniem i renowacją obiektów. W lutym 2005 r. wynajęliśmy pomieszczenie piwniczne w dawnym Domu Strzelca w Piekarach Śl. (Kamień) przy ul. Długosza. W pomieszczeniach tych znajdował się polski schron bojowy, zamaskowany jako obiekt mieszkalny. Prowadziliśmy także prace mające pozwolić na otwarcie kolejnej izby muzealnej w tym obiekcie. Prowadzone były także prace przy innych obiektach, m.in. uzyskaliśmy tytuł prawny w postaci użyczenia gruntu z obiektem fortecznym przy ul. Kawalca w Śmiłowicach, gdzie przystąpiono do prac porządkowych. Prace porządkowe były także prowadzone przy tradytorze znajdującym się w Bobrownikach oraz schronie bojowym w Rudzie Śl. przy ul. Goduli. Przeprowadzono także, po uzyskaniu odpowiedniej zgody, prace zabezpieczające wyposażenie forteczne w jednym z obiektów w miejscowości Tąpkowice. Ważnymi imprezami organizowanymi przez Stowarzyszenie były pokazy historyczne przy schronie Sowiniec w miejscowości Gostyń, które zgromadziły ok. 3000 widzów. Współorganizowaliśmy także Święto Wojska Polskiego w Chorzowie, połączone z festynem spółdzielczym, odbywającym się w otoczeniu schronu bojowego przy ul. Katowickiej. W październiku wspólnie z Muzeum Górnośląskim w Bytomiu i wydawnictwem INFORT zorganizowaliśmy konferencję na temat „Fortyfikacje dziedzictwem historii”.

Rok 2006
W kwietniu 2006 roku na trzech wyremontowanych schronach Stowarzyszenia (obiekt nr 52 Wesoła, obiekt nr 5 Chorzów i w schronie bojowym „Sowiniec” w Wyrach) nastąpiło otwarcie kolejnego sezonu turystycznego. W dniach 20-21 maja 2006 roku w gminie Wyry odbyła się druga edycja inscenizacji historycznej „Bitwa wyrska”. Organizatorami było nasze Stowarzyszenie oraz Urząd Gminy Wyry. 20 maja w Wyrach pod pomnikiem „Pamięci Żołnierzy Września” odtworzono cztery epizody z różnych frontów II wojny światowej. W drugim dniu zorganizowano przejazd kolumny wojskowych zabytkowych pojazdów z Wyr do Mikołowa. Impreza zgromadziła około 5 tys. widzów. W czerwcu w ramach struktur naszego Stowarzyszenia powstało kolejne koło terenowe „Przedmoście Warszawa”, które po zmianie statutu zostało przekształcone w sekcję. Skupia ono miłośników fortyfikacji z okolic Warszawy, zainteresowanych rewitalizacją niemieckich obiektów z tzw. „Przedmościa Warszawa”. Wraz ze wspierającymi je osobami wykonali ogrom prac terenowych przy remoncie dwóch niemieckich schronów na tzw. „Dąbrowickiej Górze” (teren Nadleśnictwa Celestynów). Owe obiekty to:
- Regelbaum 120 a (schron obserwatora artylerii z obrotową kopułą pancerną)
- Regelbaum 514 (schron bojowy dla ckm)
Rozpoczęto formalne działania mające na celu oficjalne przejęcie tych obiektów.
15 sierpnia przy schronie nr 52 w Dobieszowicach-Wesołej Stowarzyszenie zorganizowało piknik forteczny, związany ze świętem Wojska Polskiego. Obchody miały również charakter statycznej ekspozycji zorganizowanej wokół schronu. Oprócz członków sekcji PF-u (Grupa Rekonstrukcji Historycznej – Grupa Operacyjna „Śląsk”) na nasze zaproszenie przybyli członkowie trzech innych grup rekonstrukcyjnych (odtwarzających wrześniowe Wojsko Polskie, Polskie Siły Zbrojne i Bractwo Rycerskie z Grodźca). Impreza cieszyła się sporym zainteresowaniem miejscowej ludności. 2 września został uroczyście otwarty czwarty nasz obiekt – schron bojowy przy ulicy Długosza 84 w Piekarach Śląskich, jako kolejna nasza izba muzealna. Sekcja PF-u GRH GO „Śląsk” przez cały rok brała czynny udział w działalności edukacyjnej. Ponadto GRH GO „Śląsk” w widoczny sposób wzięła aktywny udział w różnych uroczystościach patriotycznych, które odbyły się na Śląsku z okazji kolejnej rocznicy wybuchu II wojny światowej. 1 września GRH wzięła udział w uroczystościach w Będzinie oraz w otwarciu wystawy w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sosnowcu. 2 września grupa wzięła udział w uroczystym otwarciu schronu – izby muzealnej w Domu Strzelca w Kamieniu (Piekary Śląskie) oraz w powiatowych obchodach wybuchu II wojny światowej, które odbyły się przy schronie nr 5 w Chorzowie. 4 września GRH tradycyjnie już wzięła udział w obchodach rocznicy wybuchu II wojny światowej, które odbyły się przy „Pomniku Pamięci Żołnierzy Września” w Gostyni w gminie Wyry. Na przełomie października i listopada Stowarzyszenie wzięło udział w Górnośląskich Dniach Dziedzictwa Kulturowego udostępniając swoje izby muzealne (w wybrane dni) do zwiedzania turystom. W grudniu ukazała się pierwsza wydana nakładem naszego Stowarzyszenia publikacja pt. „Obszar Warowny „Śląsk”. Historia, przewodnik”.

Rok 2007
W kolejnym roku kontynuowane były prace rewitalizacyjne przy obiektach, dotyczyło to m.in. naszej izby muzealnej w Dobieszowicach, gdzie przeprowadzono konieczny remont stropu. Rozpoczęto także, na podstawie ustaleń z Urzędem Miasta Rybnik, remont w polskim schronie polowym przy ul. Szczygłów. Z inicjatywy władz miejskich Rudy Śl. współpracowaliśmy przy remoncie ciężkiego schronu bojowego w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach, z przeznaczeniem na izbą muzealną Stowarzyszenia. Ze względu na wyjątkowe znaczenie wzgórza w Bobrownikach, przeprowadzono rozmowy z władzami gminy Bobrowniki, których efektem były działania na „Wzgórzu 310” – pierwsze prace zmierzające do odczyszczenie tradytora południowego, a także ustalenia dotyczące planów rewitalizacji niektórych obiektów na wzgórzu. Rozpoczęliśmy starania o uzyskanie umowy dzierżawnej na 2 obiekty niemieckie tzw. „Przedmościa Warszawa”. W tej sprawie prowadzone były rozmowy w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie i w Nadleśnictwie Celestynów. Na podstawie rozmów z członkami naszego Stowarzyszenia udało nam się podpisać dwie umowy partnerskie dotyczące obiektów będących własnością tychże osób: niemiecki schron bojowy w Zbrosławicach (Waldemar Sykosz) i polski ciężki schron bojowy w Piekarach Śląskich-Kamieniu (Szymon Hrebenda). Dzięki ostatecznym ustaleniom między Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego a Gliwickim Przedsiębiorstwem Gospodarki Wodnej zostały rozpoczęte prace remontowe jazu na rzece Brynicy, w tym demontaż niektórych oryginalnych elementów. Za zgodą zainteresowanych udało nam się uratować metalowy element podnoszenia jazu, który został przez nas zabezpieczony. Kontynuowaliśmy także organizację imprez plenerowych:
- trzecią edycję „Bitwy Wyrskiej 2007”,
- Dzień Wojska Polskiego w Dobieszowicach – 15.08.2007,
- inscenizację walk polsko-niemieckich (Będzinie maj 2007),
- inscenizację wkroczenia Sowietów w 1939 roku na ziemie polskie (Będzin wrzesień 2007).
Rozpoczęliśmy także nowy obszar działań związanych ze współpracą z muzeami i organizacjami pozarządowymi na terenie G. Śląska:
- wystawa w Muzeum Zagłębia w Będzinie – (zamek będziński) pod nazwą: „Obszar Warowny „Śląsk” – historia i teraźniejszość” trwająca od maja do października 2007 roku,
- wystawa w Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach – pod nazwą „Na granicy – rzecz o czasach, ludziach i miejscach”,
- wystawa w Czeladzkiej Izbie Tradycji – pod nazwą „Generał Władysław Anders. Czeladzianie pod Monte Cassino” – od października 2007 do stycznia 2008,
- wystawa w Muzeum Miejskim w Mikołowie – o tematyce września 1939 roku, a także PSZ na Zachodzie – od października 2007 roku,
- wystawa w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu – pod nazwą „Obszar Warowny „Śląsk” 1933-1939” – od listopada 2007 do października 2008.

Rok 2008
Nasza najważniejsza działalność dotyczyła obiektów fortyfikacyjnych na Górnym Śląsku. W dniu 8 czerwca 2008 roku sprawdziliśmy sondażowo obiekt dowodzenia OW „Śląsk” na Wzgórzu Redena w Chorzowie, oceniając jego stan techniczny i warunki rewitalizacji. Podobne działania miały miejsce na pograniczu Bytomia i Piekar Śl., gdzie sondażowo zbadaliśmy niemiecki schron bojowy, oceniając jego stan techniczny. Rozpoczęliśmy remont obiektu – schronu bojowego nr „39” w Świętochłowicach w Parku „Heiloo”, którego siłą napędową było nowe koło terenowe. Koło terenowe „Dobieszowice” rozpoczęło remont dwóch obiektów na terenie gminy Wymysłów przy ulicy Leśnej, uzyskując stosowne pozwolenia od gminy Bobrowniki i Nadleśnictwa Świerklaniec. Zakończyliśmy, dzięki ciężkiej pracy kolegów z koła „Rybnik”, prace przy polowym schronie piechoty uwieńczone zorganizowaniem 1 września „dnia otwartego”. Kontynuowane były przez kolegów z kola „Przedmoście Warszawa” prace przy obiektach na tzw. „Dąbrowickiej Górze” (teren Nadleśnictwa Celestynów). Została też podpisana umowa dzierżawy na te obiekty, równocześnie rozpoczęliśmy starania o wpisanie obiektów do rejestru zabytków. Podstawie ustaleń z władzami miasta Ruda Śląska zakończyliśmy pierwszą fazę prac remontowych obiektu w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. Cynkowej. W gminie Wyry rozpoczęto prace porządkowe przy kolejnym obiekcie tym razem znajdującym się w centrum miejscowości przy ul. Pszczyńskiej. Przy schronie w Dobieszowicach zamontowano elementy jazu wcześniej zdemontowane przez członków Stowarzyszenia oraz ustawiono tam pozyskane z okolic Częstochowy zapory przeciwczołgowe. Rozpoczęliśmy starania o objęcie ochroną konserwatorską niemieckich szlabanów fortecznych znajdujących się w okolicach miasta Racibórz (w miejscowości Nędza na moście kolejowym, przed mostem nad kanałem rzeki Ulga, w Ciechowicach przed przęsłem wysadzonego mostu nad Odrą, koło przeprawy promowej) – uzyskaliśmy polecenie nadzoru Śląskiego Konserwatora Zabytków skierowane do właściwych gmin. Podobnie jak w latach poprzednich zorganizowaliśmy czwartą edycję „Bitwy Wyrskiej 2008” oraz imprezę plenerową – Dzień Wojska Polskiego w Dobieszowicach – 15.08.2008. Rozpoczęliśmy działania zmierzające do uczczenia przypadającej w 2009 roku 70-tej rocznicy wybuchu II wojny światowej rozpoczynając rozmowy z naszymi partnerami, a także uzyskując patronat Marszałka Województwa Śląskiego i Śląskiego Kuratora Oświaty.
W ramach działąności wystawienniczej w 2008 roku udało nam się zorganizować:
- wystawę w Muzeum w Mikołowie,
- wystawę w Czeladzkiej Izbie Tradycji – pod nazwą „Kobiety w powstaniu warszawskim”.
Zorganizowane zostały także dwa wyjazdy integracyjne do Węgierskiej Górki oraz wycieczka po fortyfikacjach czeskich okolic Ostrawy i Opawy. W ramach działalności edytorskiej wydaliśmy pierwszy numer „Śląskiego Rocznika Fortecznego” oraz ulotki promujące nasze izby muzealne.

Rok 2009
1. Działalność rewitalizacyjna:
- rozpoczęliśmy starania o przejęcie kolejnego obiektu, znajdującego się na terenie szkoły ponadgimnazjalnej w Będzinie (na podstawie umowy o współpracy ze szkołą),
- rozpoczęliśmy konkretne prace remontowe i ziemne w obiekcie nr 39 w Świętochłowicach,
- rozpoczęliśmy kolejny etap prac rewitalizacyjnych w schronach na Dąbrowieckiej Górze w gminie Karczew,
- rozpoczęliśmy kolejny etap prac rewitalizacyjnych w schronach na Wymysłowie,
- udało nam się pozyskać z terenu Częstochowy oryginalne zapory przeciwpancerne, które umieszczono przy schronie w Dobieszowicach,
- rozpoczęliśmy prace ziemne przy schronie dowodzenia w Chorzowie,
- prowadziliśmy prace porządkujące przy drugim schronie w Wyrach,
- zamontowaliśmy replikę lawety fortecznej w schronie w Dobieszowicach.
2. Działalność prospołeczna:
- w ramach obchodów 70-tej rocznicy kampanii wrześniowej zorganizowaliśmy na terenie województwa śląskiego cykl obchodów poświęconych tym wydarzeniom, a także stworzyliśmy (dzięki wsparciu finansowemu Marszałka Województwa Śląskiego) stronę internetową poświęconą obchodom (siedemdziesiatlat.profort.org.pl),
- w ramach obchodów rocznicowych zorganizowaliśmy wojewódzki konkurs dotyczący kampanii wrześniowej skierowany do szkół wszystkich etapów kształcenia,
- we wszystkich naszych izbach muzealnych w sezonie przyjęliśmy kilka tysięcy zwiedzających,
- w dniu 10 maja 2009 zorganizowaliśmy Dzień Otwarty w schronach na Dąbrowieckiej Górze w gminie Karczew,
- w dniu 25 maja 2009 roku zorganizowaliśmy V edycję „Bitwy Wyrskiej” – tym razem mającą inny, rocznicowy charakter,
- w dniu 4 lipca 2009 zorganizowaliśmy II Piknik Forteczny w schronie w Zbrosławicach,
- w dniu 15 sierpnia 2009 roku we współpracy z Wojskiem Polskim zorganizowaliśmy kolejne obchody Święta Wojska Polskiego w Dobieszowicach,
- w dniach 15 i 16 sierpnia 2009 roku zorganizowaliśmy V Piknik Forteczny przy schronach na Dąbrowickiej Górze w gminie Karczew,
schron nr 52 w Dobieszowicach znalazł się w pierwszej dziesiątce obiektów uznanych za „perły województwa śląskiego”,
- w dniu 30 września 2009 roku wraz z katowickim IPN-em zorganizowaliśmy V Rajd rocznicowy dla uczniów śląskich szkół ponadgimnazjalnych,
wraz z Biurem Edukacji Publicznej IPN Katowice prowadziliśmy działania edukacyjne skierowane do młodzieży i nauczycieli z terenu województwa śląskiego,
braliśmy kilkoma naszymi obiektami w obchodach „Dni Dziedzictwa Kulturowego 2009” (Rybnik, Ruda Śląska, Dobieszowice, Dąbrowiecka Góra, Wyry),
- w dniu 3.10.2009 zorganizowaliśmy I Piknik Forteczny przy schronie w Świętochłowicach,
braliśmy udział w wielu imprezach plenerowych promujących historię wojskowości, a także tematykę II wojny światowej.
3. Działalność publikacyjna:
- braliśmy udział w tworzeniu kilku produkcji filmowych poruszających tematykę września 1939 roku i II wojny światowej, dzięki wsparciu finansowemu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego opracowaliśmy i wydaliśmy dwie kolejne publikacje: „Śląski Rocznik Forteczny tom II” i „Pozycja Górnośląska. Historia, przewodnik”,
- dzięki wsparciu finansowemu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego opracowaliśmy i wykonaliśmy tablice informacyjne dla zwiedzających nasze obiekty, we współpracy ze Śląskim Urzędem Marszałkowskim rozpoczęliśmy prace nad tworzeniem mapy fortyfikacji województwa śląskiego.

Rok 2010
1. Zwrócenie uwagi odpowiednim władzom na zagrożone kradzieżą i dewastacją szlabany forteczne w okolicach Raciborza (Adam Wojtyczka, Zarząd Stowarzyszenia) – wójt Grzegorzowic, Miejski Konserwator Zabytków.
2. Podpisanie umowy na schron dowodzenia w Chorzowie, a także schronu przy ulicy Katowickiej – przejęcie na podstawie umowy dzierżawy jedynego chorzowskiego schronu na „Wzgórzu 304,7” w Dąbrówce Wielkiej (Zarząd Stowarzyszenia, Przemysław Zalewski).
3. Podpisanie umowy z LO w Będzinie na wspólną opiekę nad schronem przeciwatomowym znajdującym się na terenie szkoły.
4. Ustawienie tablic informacyjnych przy naszych izbach muzealnych – tablice wyprodukowane przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego (członkowie kół terenowych).
5. Nieudana próba uratowania obiektu bojowego na „Wzgórzu 310” (Bobrowniki, powiat będziński) kolidującego z trasą budowy autostrady – realizowana wspólnie z Muzeum Śląskim w Katowicach.
6. Prowadzenie prac nad dokładnym określeniem na mapach województwa śląskiego położenia obiektów fortyfikacyjnych – (Szymon Hrebenda, Wojewódzki Wydział Kartografii, Urząd Marszałkowski).
7. Wzięcie udziału w ogólnopolskiej akcji polegającej na próbie uratowania obecnego stanu technicznego obiektów Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego (Zarząd Stowarzyszenia).
8. W dniu 2 września 2010 roku podczas patriotycznych uroczystości odbywających się corocznie pod pomnikiem bitwy wyrskiej, organizowanych przez Gminę Wyry, Stowarzyszenie zostało udekorowane odznaczeniem „Za zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Byłych Więźniów Politycznych” (Zarząd Stowarzyszenia, członkowie GRH).
9. Poinformowaliśmy odpowiednie władze o odkryciu polskiego schronu podczas prac ziemnych w Piekarach Śląskich (Zarząd Stowarzyszenia).
10. Kontynuowanie współpracy z IPN-em oddział Katowice (Zarząd Stowarzyszenia).
11. Członkowie GRH kontynuowali swoje działania edukacyjne w szkołach, do których zostali zaproszeni.
12. Działalność wydawnicza:
- uzyskanie własnych numerów ISSN i ISBN,
- nową ulotkę promująca nasze izby muzealne (Marcin Zarzyna) – przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego,
- ulotkę promująca ścieżkę edukacyjną na terenie gminy Bobrowniki (Kamil Ferdyn, kolo terenowe „Dobieszowice”) – przy wsparciu finansowym starostwa będzińskiego,
- publikację książkową „Śląski Rocznik Forteczny” tom II) – przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego,
- publikacje książkową „Fortyfikacje niemieckie z 1939 roku na Górnym Śląsku” (Waldemar Sykosz) – przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego,
- publikację pt. „Przedmoście Warszawa w pasie działań 15 Dywizji Piechoty. Sierpień 1920. Przewodnik po odcinku Wiązowna” – (Hubert Trzepałka) – przy wsparciu finansowym powiatu otwockiego,
- mapę pt. „Mapa fortyfikacji i miejsc pamięci na terenie powiatu będzińskiego” (Michał Sindera) – przy wsparciu finansowym powiatu będzińskiego,
- publikację „Atlas Fortyfikacji Województwa Śląskiego” – (Szymon Hrebenda) – przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.
13. Imprezy plenerowe:
- Dąbrowiecka Góra (gmina Karczew, woj. mazowieckie) – Dni Otwarte (8-9 maja 2010) – koło terenowe „Przedmoście Warszawa” – około 6 tysięcy zwiedzających, wparcie finansowe powiatu otwockiego,
- Rybnik - Dzień Otwarty 9 maja 2010 – koło terenowe „Rybnik” – około 100 zwiedzających, impreza wykonana własnymi siłami,
- Chorzów - Noc Muzealna w schronie bojowym w Chorzowie przy ulicy Katowickiej – 15 maja 2010 (Marcin Bojdoł, GRH „Grupa Operacyjna Śląsk” i GRH „Kampfgruppe Hoffmeyer” – około 100 zwiedzających, impreza wykonana własnymi siłami,
- Wyry - VI edycja bitwy wyrskiej (Arkadiusz Dominiec, członkowie GRH, członkowie Stowarzyszenia) – planowany termin imprezy 22 maja 2010 przesunięty z powodu zagrożenia powodzią na dzień 19 czerwca 2010 – kilka tysięcy zwiedzających, impreza zorganizowana przy wsparciu finansowym gminy Wyry i Urzędu Marszałkowskiego,
- Zbrosławice - Piknik Forteczny (Waldemar Sykosz) – 3 lipiec 2010 – impreza wykonana własnymi siłami,
- Mierzęcice - 14 sierpień 2010 – pomoc Stowarzyszenia w organizacji I Pikniku Militarno-Motoryzacyjnym (Tomasz Wojdyła, członkowie GRH),
- Dobieszowice - 15 sierpnia 2010 – święto Wojska Polskiego (Kamil Ferdyn – koło terenowe „Dobieszowice”) – przy wsparciu finansowym gminy Bobrowniki i powiatu będzińskiego, kilkaset zwiedzających osób,
- Dąbrowiecka Góra (gmina Karczew) – 14 i 15 sierpnia 2010 – VI Piknik Forteczny – (koło terenowe „Przedmoście Warszawa”) – przy wsparciu finansowym powiatu otwockiego, kilka tysięcy zwiedzających,
- Świętochłowice - 28 sierpień 2010 – II Piknik Forteczny – (Tomasz Wojdyła, koło terenowe „Świętochłowice”) – impreza wykonana własnymi siłami,
- Górnośląskie Dni Dziedzictwa Kulturowego - pomoc Stowarzyszenia w organizacji imprezy – udostępnienie schronów w Rudzie Śląskiej (18 września), Świętochłowicach (25 września), Dobieszowicach, Rybniku,
- Gliwice - pomoc stowarzyszenia w organizacji Pikniku Lotniczego (Marcin Bojdoł, członkowie GRH).
Prace remontowe i rewitalizacyjne:
- zakończono główne prace rewitalizacyjne w schronach znajdujących się na terenie gminy Wymysłów (schron przy tamie, schron pozorno-bojowy, schrony polowe piechoty w lesie) – koło terenowe „Dobieszowice” – finansowane ze środków własnych i pomocy sponsorów,
- prowadzenie zaawansowanych prac w schronie na Dąbrowieckiej Górze – zaizolowanie stropu, prace wewnątrz obiektu, zakup wyposażenia – koło terenowe „Przedmoście Warszawa” -finansowane ze środków własnych i pomocy sponsorów,
- wykonanie kolejnego etapu prac w schronie dowodzenia w Chorzowie (prace na zewnątrz i wewnątrz obiektu) – przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta Chorzów,
- kontynuowanie prac remontowych w schronie w Świętochłowicach – finansowane ze środków własnych i pomocy sponsorów,
- przemalowanie schronu bojowego w Wyrach – (koło terenowe „Tychy”)

Rok 2011

Prace remontowe
- przy wsparciu firmy „Budimex” wykonaliśmy prace ziemne przy północnym schronie artyleryjskim w Bobrownikach, przy którym również z zezwoleniem władz gminy usunięto drzewa,

- w kolejnym obiekcie w Bobrownikach, w skarpie budowanej autostrady, prowadziliśmy prace oczyszczające i porządkowe,
- prowadziliśmy kolejne prace remontowe w schronie dowodzenia w Chorzowie (łącznie z pomalowaniem elewacji obiektu),
- prowadziliśmy kolejne prace remontowe w niemieckim schronie na Dąbrowieckiej Górze,
- prowadziliśmy kolejne prace remontowe w schronie w Świętochłowicach (wliczając starania o podłączenie do prądu),
- prowadziliśmy prace oczyszczające w schronie w Dąbrówce Wielkiej w Piekarach Śląskich,
- prowadziliśmy prace porządkujące i oczyszczające w obiektach na trasie „ścieżki edukacyjnej”
– schrony polowe piechoty przy szlaku z Wymysłowa na Ossy

,- prowadziliśmy kolejne prace remontowe i ziemne w obiektach przy tamie i obiekcie pozorno-bojowym w Wymysłowie,
- prowadziliśmy prace remontowe w schronie przy jazie na rzece Brynicy,
- prowadziliśmy prace porządkowe w schronie przeciwatomowym w Będzinie,
- ponownie podłączyliśmy do sieci elektrycznej schron w „Domu Strzelca” w Piekarach Śląskich,
- prowadziliśmy prace porządkowe i remontowe w schronie polowym piechoty w Pszczynie.
Działalność publikacyjna
. Przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wydaliśmy III tom „Śląskiego Rocznika Fortecznego”.

Imprezy plenerowe

-Noc Muzeów – 14 maja 2011 – schron bojowy w Chorzowie i schron atomowy w Będzinie,
-Wyry-
21 maja 2011 - VII edycja „bitwy wyrskiej”
-Dąbrowiecka Góra
– 28-29 maja 2011 – VII Piknik Forteczny,
-Dobieszowice-
15 sierpnia 2011 – Święto Wojska Polskiego,
-Świętochłowice
– 27 sierpnia 2011- III Piknik Forteczny,
-Będzin-
 24 września 2011 – dzień otwarty w schronie atomowym,
-Będzin-
 30 październik 2011 – dzień otwarty w schronie atomowym,
-Celestynów
– 4 listopad 2011 - konferencja "Umocnienia Przedmościa Warszawa na terenie powiatu otwockiego"

Działalność Stowarzyszenia


- w marcu 2011 roku spotkaliśmy się z wicewojewodą Panem Piotrem Spyrą i wicemarszałkiem Panem Jerzym Gorzelikiem, prowadząc rozmowy na temat działalności Stowarzyszenia i planów na przyszłość,
- uzyskaliśmy dokumenty uprawniające nas do remontu schronu bojowego w Dąbrówce Wielkiej w Piekarach Śląskich,
- dokonaliśmy rekonesansu i udzieliliśmy merytorycznej pomocy Stowarzyszeniu Miłośników Techniki Militarnej w uzyskaniu przez nich poniemieckiego obiektu w Brudzowicach koło Siewierza,
- braliśmy udział w zorganizowanym w dniach 9 i 10 lipca 2011 roku Forum Eksploracyjnym w Trójmieście, gdzie nasze Stowarzyszenie reprezentowali Przemysław Zalewski i Robert Bożek, zaznajamiając uczestników forum z działalnością dokonaniami Stowarzyszenia,
- interweniowaliśmy w Urzędzie Wojewódzkim w sprawie odkopanego z nasypów schronu w Bobrownikach, co spotkało się z natychmiastową reakcją,
- ponownie i nadal bezskutecznie staraliśmy się uzyskać od władz miasta Ruda Śląska pomoc w podłączeniu obiektu w Bielszowicach do sieci elektrycznej,
- interweniowaliśmy u władz miasta Ruda Śląska w sprawie zagrożenia obiektu znajdującego się przy nowo wybudowanym łączniku trasy DTŚ,
- interweniowaliśmy u władz województwa w sprawie zagrożonego obiektu na terenie Nowej Wsi,
- interweniowaliśmy u władz miasta Zabrze w sprawie poniemieckiego obiektu zlokalizowanego przy trasie DTŚ,
- w efekcie likwidacji Zespołu Szkół nr 2 w Piekarach Śląskich byliśmy zmuszeni przetransportować dokumenty Stowarzyszenia, a także zdeponowane w szkole elementy wyposażenia do Państwowych Szkół Budownictwa w Bytomiu,
- miasto Piekary Śląskie odrzuciło nasza propozycję prowadzenia Zespołu Szkół nr 2 na zasadach szkoły publicznej,
- prowadziliśmy z Wojewódzkim Urzędem Konserwatora Zabytków ożywioną korespondencję dotyczącą schronu w skarpie autostrady w Bobrownikach,
- od władz gminy Bobrowniki uzyskaliśmy nowe umowy użyczenia dotyczące Dobieszowic i bobrownickiego schronu artyleryjskiego,
- pisemnie interweniowaliśmy do biura posła PiS-u Waldemara Andzela w sprawie jego zachowania na Święcie Wojska Polskiego w Dobieszowicach (skutkiem tych wydarzeń była rezygnacja z członkostwa w Stowarzyszeniu Krzysztofa Klebacha),
- uzyskaliśmy dotację w wysokości blisko 73 tysięcy złotych i rozpoczęliśmy prace nad stworzeniem Wirtualnego Muzeum Śląskiego Września 1939 (dotacja rozliczona do końca 2011 roku):

 • Firma digitalizacyjna z Poznania
 • Firma zajmująca się panoramami wirtualnymi z Wrocławia,
 • Firma tworząca stronę internetową muzeum z Poznania,

- nawiązaliśmy kontakty z Wojskowym Centrum Edukacji Obywatelskiej,
- na prośbę dr Bogusława Perzyka braliśmy udział w kolejnej „batalii” o Międzyrzecki Rejon Umocniony,
- na podstawie ogólno wojewódzkich wytycznych, ustalonych przez władze Stowarzyszenia i władze województwa śląskiego rozpoczęliśmy proces przejmowania elementów wyposażenia ze schronów obrony cywilnej na terenie całego województwa (deponowanych zazwyczaj w schronie atomowym w Będzinie),
- w miarę możliwości prowadziliśmy szeroką kampanię medialną służącą popularyzacji działalności Stowarzyszenia i obiektów, którymi się opiekujemy,
- przeprowadziliśmy kolejną akcję weryfikacji członków,
- przyjęliśmy nowych członków Stowarzyszenia (po rocznym stażu kandydackim) i nowych chętnych do stażu kandydackiego,
- nasze GRH prowadziły swoją działalność, uczestnicząc w wielu imprezach plenerowych na terenie całego kraju.

Rok 2012
Oficjalna zmiana siedziby Stowarzyszenia – nowy adres i siedziba: ul. Powstańców Śląskich 10, 41-902 Bytom, gmach Państwowych Szkół Budownictwa. Podpisanie oficjalnego porozumienia o współpracy z Wojskowym Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie.Wydaliśmy III tom „Śląskiego Rocznika Fortecznego”. W długi majowy weekend wprowadziliśmy dyżury niektórych obiektów pod kątem ich zwiedzania: w Dobieszowicach, Będzinie, Świętochłowicach i w Zbrosławicach W dniu 19 maja 2012 – „Noc Muzeów” w Będzinie i w schronie bojowym w Chorzowie – nocne udostępnienie obiektu do zwiedzania. 21 maj 2012 – podpisanie oficjalnej umowy o współpracy z 34 Śląskim Dywizjonem Rakietowym Obrony Powietrznej w Bytomiu. Maj 2012 – pomoc w zorganizowaniu rajdu Klubu Motorowego Górników i Energetyków w Bytomiu. W dniu 16 czerwca pomogliśmy przy organizacji „Śląskiej objazdówki” organizowanej przez „Gazetę Wyborczą”. Dzięki wsparciu urzędu gminy Bobrowniki udało się stworzyć cykl krótkich filmów poświęconych północnemu odcinkowi fortyfikacji. Przez cały rok trwała akcja zbierania wyposażenia ze schronów Obrony Cywilnej z terenu całego województwa. W dniu 1 września 2012 roku pomagaliśmy w organizacji wycieczki po obiektach fortyfikacyjnych zorganizowanej przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Przeprowadziliśmy akcję przekazania naszych wydawnictw do wszystkich szkolnych oraz miejskich bibliotek na terenie miasta Piekary Śląskie. Przekazaliśmy komplet naszych publikacji do Zakładów Karnych w Raciborzu i w Zabrzu. Pomogliśmy Państwowym Szkołom Budownictwa w Bytomiu w zorganizowaniu zerwania starej nawierzchni boiska szkolnego. W dniu 17 września 2012 roku w Centrum Edukacji Leśnej w Celestynowie uczestniczyliśmy w uroczystości złożenia kwiatów pod tablicą upamiętniającą polskich leśników, którzy zostali pomordowani na Wschodzie w latach 1939-1945. We wrześniu 2012 roku zostaliśmy laureatem ogólnopolskiego konkursu "Promocja polskich doświadczeń z dziedziny rozwoju lokalnego" adresowanego do przedstawicieli organizacji pozarządowych i pracowników jednostek samorządu terytorialnego działających na rzecz rozwoju lokalnego działających na rzecz rozwoju lokalnego. Prowadzono dalsze prace remontowe w schronie dowodzenia w Chorzowie, w którym zamontowano instalację elektryczną, oświetleniową i wentylacyjną. W dniu 2 października 2012 roku organizowaliśmy rajd po obiektach fortyfikacyjnych Wojskowego Sztabu Wojewódzkiego w Katowicach. Wydaliśmy publikację „Punkt oporu Dąbrowiecka Góra”. W będzińskim obiekcie został nakręcony teledysk grupy muzycznej „Dźwięku Struktura”. W dniu 29 listopada w Klubie Batory w Otwocku członkowie koła terenowego „Przedmoście Warszawa” zorganizowali spotkanie promocyjne książki "Punkt oporu Dąbrowiecka Góra" z udziałem autorów. W dniu 27 grudnia 2012 roku dokonaliśmy uroczystego otwarcia schronu dowodzenia w Chorzowie. W ciągu całego roku wszystkie obiekty były w miarę potrzeb udostępniane do zwiedzania. Podpisaliśmy z miastem Chorzów umowę na funkcjonowanie izby muzealnej w chorzowskim schronie dowodzenia. Prowadziliśmy korespondencję z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Katowicach dotyczącą naszych remontowanych obiektów, a także pojawiających się zagrożeń dla pozostałych. Na naszych obiektach odbyło się kilka sesji zdjęciowych. Przyjęliśmy nowych członków (po pozytywnej ocenie stażu kandydackiego) oraz wykluczyliśmy ze Stowarzyszenia osoby, którym zgodnie ze statutem członkowstwo wygasło (głównie z powodu niezapłaconych składek członkowskich). W kwietniu były prowadzone kolejne prace porządkowe w schronie artyleryjskim w Bobrownikach przez członków koła terenowego „Dobieszowice” przy wsparciu innych członków Stowarzyszenia. Koło terenowe „Dobieszowice” pomalowało schron w zboczu autostrady A-1 w Bobrownikach. Przeprowadzono prace zabezpieczające i konserwujące przy schronie piechoty w Rybniku – koło terenowe „Rybnik”. W dniu 30 czerwca 2012 roku członkowie koła terenowego „Zagłębie Dąbrowskie” zorganizowali dzień otwarty w schronie w Będzinie. Członkowie koła terenowego „Dobieszowice” przy wsparciu innych członków Stowarzyszenia wyremontowali schron bojowy w Namiarkach, doprowadzając do jego wypiaskowania i zabezpieczenia poprzez stalowe zamknięcie. W dniu 22 lipca 2012 roku członkowie koła terenowego „Zagłębie Dąbrowskie” zorganizowali kolejny dzień otwarty na swoim obiekcie w Będzinie. Członkowie koła terenowego „Tychy” prowadzili kolejne prace porządkowe i zabezpieczające na schronie bojowym w Wyrach, doprowadzając do jego zamknięcia stalowymi wrotami. Członkowie koła terenowego „Świętochłowice” prowadzili dalsze prace remontowe na swoim obiekcie. W dniu 29 września 2012 roku członkowie koła terenowego „Zagłębie Dąbrowskie” zorganizowali kolejny dzień otwarty w schronie w Będzinie. W dniu 4 listopada 2012 roku członkowie koła terenowego „Zagłębie Dąbrowskie” zorganizowali kolejny dzień otwarty w schronie w Będzinie pod hasłem „Koniec świata”. Członkowie koła terenowego „Dąbrówka” prowadzili prace ziemne przy swoim obiekcie w Piekarach Śląskich. Członkowie koła terenowego „Zagłębie Dąbrowskie” zorganizowali imprezę sylwestrową dla chętnych członków Stowarzyszenia. W dniu 19 maja 2012 roku miała miejsce VIII edycja „Bitwy Wyrskiej”. W dniach 12 i 13 maja 2012 roku zorganizowaliśmy VIII Piknik Forteczny na Dąbrowieckiej Górze połączony z inscenizacją historyczną. W dniu 15 sierpnia 2012 roku w Dobieszowicach odbyła się kolejna odsłona Święta Wojska Polskiego. Członkowie koła terenowego „Przedmoście Warszawa” w dniu 12 sierpnia 2012 roku  zorganizowali marsz pozycjami obronnymi 15 DP w Wiązownie. W dniu 25 sierpnia 2012 roku członkowie koła terenowego „Świętochłowice” zorganizowali IV Piknik Forteczny połączony z inscenizacją historyczną. Członkowie koła terenowego „Przedmoście Warszawa” w dniu 15 sierpnia 2012 roku zorganizowali na swoich obiektach Święto Wojska Polskiego. Członkowie GRH Grupa Operacyjna „Śląsk” brali udział w uroczystości posadzenie Dębów Pamięci i odsłonięcia Tablicy Pamiątkowej z okazji 72 rocznicy Zbrodni Katyńskiej, która odbyła się w dniu 4 kwietnia 2012 r. w Katowicach.Światowy Związek Karpatczyków 3 D.S.K. z Londynu specjalnym pismem upoważnił GRH “Karpaty” do odtwarzania sylwetek żołnierzy 3 Dywizji. Członkowie GRH GO „Śląsk” pomogli Wojskowej Komendzie Uzupełnień z Chorzowa w zorganizowaniu imprezy z okazji 90-tej rocznicy wkroczenia do Chorzowa Wojska Polskiego, za co otrzymaliśmy stosowne podziękowanie. Na mocy umowy podpisanej z WKU Chorzów członkowie GRH GO „Śląsk” w dniu czerwca 2012 roku otrzymali kopię sztandaru 75pp. Członkowie GRH GO „Śląsk” w dniu 1 września 2012 roku przeprowadzili na swoim obiekcie akcję symbolicznej mobilizacji wojskowej, upamiętniając w ten sposób rocznicę rozpoczęcia II wojny światowej. W dniu 9 listopada 2012 roku członkowie GRH GO „Śląsk” uczestniczyli w uroczystej mszy i capsztyku poświęconym obchodom Święta Niepodległości.

Rok 2014

Działalność rewitalizacyjna:
-​Zakończono większość prac w schronie bojowym w Dąbrówce Wielkiej – trwa wyposażanie wnętrz.

-Zakończono większość prac w schronie bojowym Świętochłowicach – trwa wyposażanie wnętrz.
-Zakończono większość prac w niemieckim schronie bojowym na Dąbrowieckiej Górze – trwa wyposażanie wnętrz.
-Rozpoczęto prace remontowe w drugim schronie w Karczewie.
-Prowadzono dalsze prace remontowe w drugim obiekcie w Wyrach.
-Prowadzono prace remontowe w dwóch LSR-ach w Bytomiu (otwarcie jednego z nich w dniu 7 grudnia 2014) wraz z podłączeniem obiektów do prądu.
-Rozpoczęto remont kolejnego schronu na Namiarkach.
-Zakończył się remont schronu w Pszczynie.

Działalność Stowarzyszenia:
-Prowadziliśmy akcję dotyczącą wyburzenia dwóch obiektów na wzgórzu 304,5 w Dąbrówce Wielkiej (dwa doniesienia do Prokuratury) – akcja o szerokim wymiarze medialnym.
-Prowadziliśmy akcję dotyczącą rzekomej rewitalizacji Kanału Gliwickiego – akcja o szerokim wymiarze medialnym.

-Nasze obiekty były udostępnione do zwiedzania podczas majówki: schron bojowy w Dobieszowicach, schron dowodzenia w Chorzowie, schron bojowy w Chorzowie, schron bojowy w Świętochłowicach.

-Schron przeciwatomowy w Będzinie prowadził kilka samodzielnych akcji (dzień otwarty).

-Schron przeciwatomowy w Będzinie uzyskał na wyposażenie osuszacz powietrza.

-Schrony brały udział w „Nocy Muzeów” (maj 2014).

-Stowarzyszenie było współorganizatorem konferencji „Odkrywcy” (maj 2014).

-Odbyło się kilka rajdów rowerowych po obiektach OWŚ.

-Powstało nowo koło terenowe „Chorzów” starające się o możliwość remontu schronu w Maciejkowicach.

-Do Stowarzyszenia przyłączyła się grupa osób z Mysłowic z zamiarem utworzenia tam koła terenowego.

-Staraliśmy się wesprzeć akcję ratowania polskiego schronu w Cieszynie.

-Braliśmy udział w akcji autokarowego zwiedzania obiektów OWŚ (Muzeum Ruda Śląska)

-Byliśmy współorganizatorem tematycznego rajdu (IPN Katowice) po obiektach OWŚ (październik 2014)

-Wsparliśmy starania kandydatów z Mysłowic o odrestaurowanie pomnika 23 batalionu saperów.

Imprezy plenerowe

-Odbyły się dwie imprezy na Dąbrowieckiej Górze (maj i sierpień 2014).
-Odbyła się X edycja bitwy wyrskiej (maj 2014).

-Odbyła się kolejna edycja Święta Wojska Polskiego w Dobieszowicach (sierpień 2014).

-Odbyła się kolejna edycja Pikniku Fortecznego w Świętochłowicach (czerwiec 2014).

-Odbyła się wystawa tematyczna w LSR-rze w Bytomiu (grudzień 2014).

-Odbyły się dwie tematyczne wystawy w schronie dowodzenia w Chorzowie (jesień 2014).

-Schron dowodzenia w Chorzowie brał udział w święcie flagi oraz rajdzie tematycznym po Chorzowie.

-Odbyła się impreza okolicznościowa z okazji zakończenia remontu schronu w Pszczynie.

-Odbyła się okolicznościowa impreza z okazji otwarcia schronu w Dąbrówce Wielkiej.

-Rozpoczęliśmy starania o zorganizowanie w 2015 r. imprezy plenerowe w Mysłowicach.

Działalność publikacyjna:

-Udało nam się wydać V tom Śląskiego Rocznika Fortecznego.

Rok2 2015.

Działalność rewitalizacyjna:

 1. Zakończono większość prac remontowych w schronie przeciwatomowym w Będzinie – trwa wyposażanie wnętrz.
 2. Zakończyliśmy przygotowania prawne i rozpoczęliśmy remont schronu typu LSD w Bytomiu-Miechowicach.
 3. Kontynuowano prace remontowe na drugim niemieckim obiekcie w Dąbrowieckiej Górze typu 514.
 4. Prowadzono dalsze prace remontowe w drugim obiekcie w Wyrach.
 5. Kontynuowano remont kolejnego schronu na Namiarkach.
 6. Rozpoczęliśmy starania o przejęcie drugiego obiektu w Świętochłowicach.
 7. Uzyskaliśmy umowę użyczenia na schron bojowy w Piekarach Śląskich-Kamieniu.
 8. Za zgodą konserwatora zabytków dokonaliśmy demontażu elementów wyposażenia ze schronów na terenie Chorzowa i Bytomia.

Działalność Stowarzyszenia:

 1. Dzięki naszym staraniom dało się wpisać trzy śluzy Kanału Gliwickiego do wojewódzkiego rejestru zabytków.
 2. Dzięki naszym staraniom schron dowodzenia w Chorzowie został wpisany do wojewódzkiego rejestru zabytków.
 3. Nasze obiekty były udostępnione do zwiedzania podczas majówki: schron bojowy w Dobieszowicach, schron dowodzenia w Chorzowie, schron bojowy w Chorzowie, schron bojowy w Świętochłowicach.
 4. Schron przeciwatomowy w Będzinie prowadził kilka samodzielnych akcji (dzień otwarty).
 5. Schrony w Chorzowie i Świętochłowicach brały udział w „Nocy Muzeów” (maj 2015).
 6. Odbyło się kilka rajdów rowerowych po obiektach OWŚ.
 7. Do Stowarzyszenia przyłączyła się grupa osób z Bielska Białej z zamiarem remontu polskiego schronu polowego piechoty, u który rozpoczęliśmy starania prawne i administracyjne.
 8. Braliśmy udział w akcji autokarowego zwiedzania obiektów OWŚ (Muzeum Ruda Śląska)
 9. Kontynuowaliśmy akcję zbierania wyposażenia ze schronów Obrony Cywilnej z terenu całego województwa.
 10. Staraliśmy się o ratunek dla szlabanu fortecznego w Ciechowicach pod Raciborzem.

Imprezy plenerowe:

 1. Odbyła się impreza na Dąbrowieckiej Górze (sierpień 2015).
 2. Odbyła się XI edycja bitwy wyrskiej (maj 2015).
 3. Odbyła się Święto Wojska Polskiego w Piekarach Śląskich (sierpień 2015).
 4. Odbyła się kolejna edycja Pikniku Fortecznego w Świętochłowicach (sierpień 2015).
 5. Schron dowodzenia w Chorzowie i schron nr 5 brał udział w święcie flagi oraz w rajdzie tematycznym po Chorzowie.
 6. Odbyła się impreza plenerowa w Mysłowicach (czerwiec 2015).

Działalność publikacyjna:

 1. Udało nam się wydać VI tom Śląskiego Rocznika Fortecznego.
 2. Rozpoczęliśmy prace nad reedycją przewodnika po Obszarze Warownym „Śląsk”.

Rok 2016.

Działania popularyzatorskie.

 1. Mapa śląskich fortyfikacji opublikowana w Dzienniku Zachodnim – przewodnik na letnie wycieczki.
 2. Film o piekarskim odcinku OWŚ – autor Marcin Strzelecki.
 3. Działania medialne dotyczące schronów typu LSR mające na celu spopularyzowanie faktu ich istnienia i konieczności ich ochrony.
 4. Wizyta słowackiej telewizji "Tatry Media" w schronie w Bytomiu-Miechowicach.
 5. Audycja „Polskiego Radia” o w schronie w Chorzowie-Maciejkowicach.
 6. Film portalu „Chorzowska lauba” o schronie dowodzenia w Chorzowie.
 7. Akcja głosowania w śląskich sklepach sieci „Tesco”.  
 8. Głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego na schron w Piekarach Śląskich – Kamieniu (wygrane pieniądze na obiekt).
 9. Głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego na schron w Chorzowie-Maciejkowicach.
 10. Wspólna akcja stowarzyszenia i Gazety Wyborczej – ciekawe miejsca na Śląsku.
 11. Schron w Wyrach plenerem dla kolejnego odcinka Sensacji XX wieku.
 12. Udział w Dniach Organizacji Pozarządowych w Bytomiu (goście zza granicy).
 13. Udział w programie Silesians Fortifications On The Air (SFOTA).
 14. Udział w Światowym Dniu Turystyki – schron w Bytomiu.  
 15. Stała działalność obiektów jako izby muzealne – odwiedzanie ich przez klasy szkolne, zorganizowane wycieczki i pojedyncze osoby.
 16. Wsparliśmy działania Fundacji Polish Heritage dotyczące ratowania i renowacji fortu w Krakowie.
 17. Uzyskaliśmy zgodę a Centrum Deportacji w Radzionkowie na prezentację w miechowickim schronie filmu będącego własnością muzeum.

Działania publikacyjne i reklamowe:

 1. Wydanie VII tomu Śląskiego Rocznika Fortecznego.
 2. Udział w katowickich targach turystycznych GLOBalnie 2016 – marzec 2016.
 3. Udział w Nocy Muzeów – dwa schrony w Chorzowie, obiekt w Świętochłowicach, w Dobieszowicach, w Wyrach i w Będzinie.
 4. Organizacja wystawy zaginionych dzieł sztuki z Muzeum Górnośląskiego w schronie w Bytomiu.
 5. Udział w konferencji w Mysłowicach – OWŚ.
 6. Produkcja i montaż tablic informacyjnych na szlaku fortyfikacyjnym wokół Warszawy.
 7. Zorganizowanie wystawy porcelany z okresu II wojny światowej w miechowickim schronie.
 8. Przyznanie stowarzyszeniu przez Marszałka Województwa Śląskiego za popularyzację turystyki na terenie woj. śląskiego.
 9. Interweniowaliśmy w wydawnictwie Edipress na temat publikacji, w której nasze działania zostały naszym zdaniem bezpodstawnie skrytykowane.

Działania konserwatorskie i profilaktyczne.

 1. Wskazanie śląskiemu konserwatorowi zabytków faktu zagrożenia szlabanu fortecznego w miejscowości Nędza.
 2. Odkrycie i inwentaryzacja fotograficzna nieznanego schronu typu LSR w Dąbrówce Wielkiej.
 3. Zapytanie do śląskiego konserwatora zabytków na temat działań remontowych w pałacu w Siemianowicach Śląskich.
 4. Zapytanie do siemianowickiego konserwatora zabytków dotyczące schronów na „Wzgórzu 304,7”.
 5. Przypomnienie problemu dotyczącego schronu w Rybniku, jego historycznej wartości i konieczności zachowania. Akcja medialna dotycząca tego obiektu.
 6. Działania dotyczące ochrony schronów przeciwlotniczych w Oświęcimi – współpraca z małopolskim konserwatorem zabytków. Spotkanie z prezydentem miasta Oświęcim.