Stowarzyszenie

27.27.2020Zwiedzanie obiektów

  Chciałbym poinformować, że począwszy od dnia 1 lipca 2020 roku istnieje możliwość zwiedzania naszych obiektów, ale oczywiście pod pewnymi warunkami.

Otóż:

1. Zwiedzanie odbywa się w grupach max 4-osobowych + przewodnik. Z uwagi na brak możliwości dystansowania muszą to być członkowie rodziny, osoby mieszkające razem etc., większa ilość osób musi być uzgodniona z przewodnikiem.

2. Zwiedzanie odbywa się wyłącznie z przewodnikiem.

3. Przerwa pomiędzy grupami - około 10 minut - przeznaczona jest na wietrzenie schronu oraz prowizoryczną dezynfekcję uchwytów, poręczy itp. miejsc dotykanych przez zwiedzających.

4. Osoby zwiedzające przed wejściem do schronu muszą mieć założone rękawiczki, lub zdezynfekować ręce środkiem virusobójczym, a także muszą mieć założone maseczki.

5. Wszystkie te rygory mają na celu zabezpieczenie zdrowia Państwa oraz naszego, więc prosimy o wyrozumiałość.

Podziękowania dla Dratwy!!!