Stowarzyszenie

27.27.2019X tom

Już kończę prace nad ukończeniem dziesiątego, jubileuszowego tomu Śląskiego Rocznika Fortecznego.

Jego okładka będzie wyglądała mniej więcej tak, jak na zdjęciu (autorem wykorzystanego zdjęcia jest Tomasz Zamysłowski). Zawartość marytoryczną na razie pozostawiam w tajemnicy.

10 lat - bardzo dziękujemy Śląskiemu Urzędowi Marszałkowskiemu w Katowicach za dziesięcioletnie wsparcie, jak również wszystkim Autorom, którzy piszą do niego bezpłatnie, jak i Czytelnikom, którzy są zainteresowani tym, co piszemy. Dziesięć tomów to już poważny dorobek. Mamy jednak nadzieję na kolejne...