Stowarzyszenie

23.23.2016Wszyscy jesteśmy Ślązakami

   W dniu 22 czerwca o 11.00 w Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku w Radzionkowie odbyło się spotkanie organizowane wraz z Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej. Było poświęcone osobie urodzonego w Łące Prudnickiej gen. Dietricha von Choltitza, który w czasie II wojny światowej (w lecie 1944 roku) był wojennym gubernatorem Paryża. Zasłynął tym, że sprzeciwił się wykonaniu rozkazu Hitlera, w wyniku którego Paryż miał zostać zniszczony. Poddał miasto bez walki, narażając w ten sposób swoją rodzinę na represje. Pisaliśmy o tej postaci w III i  V tomie Śląskiego Rocznika Fortecznego. W trakcie spotkania odbyła się projekcja filmu pt. "Pod Presją" poświęconego osobie generała. Gośćmi spotkania byli Timo von Choltitz - syn generała oraz autorka filmu dr Dagmara Spolniak. Dla nas spotkanie było okazją do wymiany opinii, a także podarowania Timo von Choltitzowi książek, w kórych opisaliśmy postać jego ojca. Dla nas, jak i dla 72-letniego syna generała, było to niesamowite przeżycie.