Stowarzyszenie

14.14.2021Wpis

   Trwa proces wpisu poszczególnych obiektów do Wojewódzkiego Rejestru Obiektów Zabytkowych. Po wpisie obiektów nr 31 i 32 (Ruda Śląska), przyczółków mostowych z Grzegorzowic i Ciechowic, kolej na schron "Sowiniec" i najprawdopodobniej dwa inne obiekty w Wyrach. Dołączając do tego obiekty rudzkie i schron dowodzenia w Chorzowie jest ich coraz więcej.

   W XI tomie Śląskiego Rocznika Fortecznego, który ukaże się na dniach, opisuję historię walki wpisu do tego rejestru, która trwa od wielu, wielu lat. Wszystko poparte konkretnymi pismami (dowodami), by nikt, kto zarzuca nam, że robiliśmy inaczej, nie mógł rozgłaszać swoich bzdurnych opinii.

   Jednocześnie informujemy, że zakończyły się prace terenowe z Narodowym Instytutem Dziedzictwa, które mają na celu wydanie opinii dla Ministerstwa, aby cały Obszar Warowny Śląsk wpisać do Wojewódzkiego Rejestru Obiektów Zabytkowych.

   Pozdrawiamy pana Łukasza Konarzewskiego, Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz pracowników jego biura, dzięki działaniom których owe wpisy są możliwe.

  Nikt tego wcześniej nie chciał zrobić....