Stowarzyszenie

28.28.2020Wizyta w Krakowie

   W dniu 16 stycznia przedstawiciele stowarzyszenia w osobach Dariusza Pietruchy, Melchiora Barszcza i Bartłomieja Szymańskiego gościli w Krakowie na zaproszenie Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Celem spotkania była rozmowa o schronach przeciwlotniczych w Oświęcimiu, których nasze stowarzyszenie w 2017 r. dokonało inwentaryzacji. Rozmawialiśmy o ich wartości historycznej i formach ochrony prawnej. Wskazywaliśmy również na możliwości ich wykorzystania. Na spotkaniu byli również obecni przedstawiele krakowskich placówek muzealnych, jak i muzem w Oświęcimiu.

   Spotkanie uważamy za owocne.

Tutaj znajdziesz link do materiału Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.