Stowarzyszenie

03.03.2016Walne Zebranie Stowarzyszenia

Szanowne Koleżanki/Koledzy!
Informujemy, że Walne Zebranie Stowarzyszenia na Rzecz Zabytków Fortyfikacji "Pro Fortalicium" odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2016 r. (sobota) o godz.10.00. Spotkanie odbędzie się w budynku Gimnazjum nr 3 w Piekarach Śląskich.
Budynek zlokalizowany jest mniej więcej naprzeciw Urzędu Skarbowego w Piekarach Śląskich, przy ulicy Bytomskiej 81a.
Jak zwykle zaproszeni są wszyscy członkowie Stowarzyszenia (z głosem decydującym) i kandydaci (z głosem doradczym).
W tym roku jest to zebranie sprawozdawcze za rok 2015.
Wstępny program zebrania:
1. Sprawozdanie merytoryczne za 2015 rok.
2. Sprawozdanie finansowe za 2015 rok.
3. Sprawy bieżące.
Prosimy szefów kół terenowych i szefa GRH o poinformowanie o spotkaniu kolegów, którzy nie korzystają z poczty elektronicznej.