Stowarzyszenie

05.05.2015Walne Zebranie Stowarzyszenia

   W dniu 28 marca 2015 roku odbyło się Walne Zebranie naszego Stowarzyszenia, na którym, oprócz przedstawienia sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2014 rok, dokonaliśmy wyboru nowych władz oraz członków pełniących statutowe funkcje.
Nowe władze Stowarzyszenia wyglądają następująco:

Dariusz Pietrucha - Prezes
Tomasz Wojdyła - Wiceprezes
Piotr Hatlapa - Sekretarz Zarządu
Sebastian Psonka - Skarbnik Stowarzyszenia
Waldemar Sykosz - członek Zarządu
Arkadiusz Dominiec - członek Zarządu
Kamil Ferdyn - członek Zarządu

Oprócz tego dokonaliśmy wyboru nowych członków Komisji Rewizyjnej i są to: Maciej Wszelaki, Tomasz Jałowy i Daniel Ciszowski.
Powołaliśmy równiez nowy skład Sądu Koleżeńskiego w osobach: Eugeniusz Waluga, Bartosz Skolik i Marcin Bojdoł.

Spotkanie odbyło się w Ośrodku Kultury "Andaluzja" w Piekarach Śląskich, który został nam udostępniony dzięki uprzejmości Pani Prezydent Sławy Umińskiej-Duraj, za co serdecznie dziękujemy.