Stowarzyszenie

01.01.2020Walne Zebranie

   Informuję, że Walne Zebranie członków Stowarzyszenie odbędzie się w dniu 28 marca 2020 roku (sobota) w ProFort Centrum w Bytomiu-Miechowicach, ul. Stolarzowicka 19. Zaczynamy o godz. 10.00.