Stowarzyszenie

23.23.2019Walne Zebranie

    W dniu 23 marca 2019 r. w ProFort Centrum odbyło się Walne Zebranie stowarzyszenia. Ustępujący Zarząd przedstawił sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2018 r. Uzyskał absolutorium. Nastepnie odbyły się wybory do władz stowarzyszenia, których wyniki wyglądają następująco:

1. Dariusz Pietrucha - Prezes Zarządu

2. Tomasz Wojdyła - Wiceprezes Zarządu

3. Sebastian Psonka - skarbnik

4. Tomasz Zamysłowski - sekretarz

5. Ireneusz Okoń

6. Adam Lewan

7. Bartłomiej Szymański

Kadencja Zarządu trwa cztery lata.

Oprócz tego wybrano skład:

1. Komisji Rewizyjnej

2. Sądu Koleżeńskiego

Kadencja tych organów stowarzyszenia również trwa cztery lata.

Przedyskutowano wiele spraw bieżących i wytyczono dalsze kierunki działania stowarzyszenia.