Stowarzyszenie

14.14.2019Walne zebranie

   Informuję, że Walne Zebranie członków naszego Stowarzyszenia odbędzie się w dniu 23 marca 2019 r. (sobota) w budynku ProFort Centrum w Bytomiu-Miechowicach, ul. Stolarzowicka 19, o godz. 10.00. Będzie to zebranie sprawozdawczo-wyborcze.