Stowarzyszenie

27.27.2020Walczyć warto

Walczyć warto. Tomek narobił pierwszy szumu w sprawie schronów nr 31 i 32, ruszyliśmy z pismami i machina urzędnicza wykonała obrót swoim kołem. W sierpniu spotykamy się z Dyrekcją Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie, którą będziemy przekonywać do wpisu całości OWŚ do rejestru. Jesteśmy w trakcie prac terenowych z pracownikiem NID-u, który ocenia owe schrony w terenie.

Walka na Radoszowych jednak coś dała. Szczekanie w oddali nic. Swoją drogą ciekawe, ilu teraz będzie "ojców sukcesu" :)

Podziękowania dla Tomka i Melchiora za trwanie na posterunku.