Stowarzyszenie

02.02.2017VII tom Śląskiego Rocznika Fortecznego

Informujemy, że od soboty (4 lutego) w sporzedaży wysyłkowej pojawi się VII tom Śląskiego Rocznika Fortecznego.

Tu od 4 lutego znajdziesz link do sprzedaży.

Jednocześnie zachęcamy do kupna pozostałych tomów. Tom I jest już na wykończeniu nakładu. Pozostałe tomy jeszcze są, choć za wiele już ich nie ma. Wystarczy odezwać się na aukcji do Sprzedającego.

   W VII tomie Śląskiego Rocznika Fortecznego znajdziemy artykuł napisany przez Waldemara Sykosza, w którym opisuje on niemieckie umocnienia znajdujące się obecnie na terenie Tomaszowa Mazowieckiego i w jego najbliższej okolicy. Noszą one nazwę Pozycji Pilicy. Ciągną się na obszarze 80 km od miejscowości Lubocz do miejscowości Sulejów. Charakteryzują się tym, iż oprócz fortyfikacji polowych ziemnych i drewnianych wybudowano tam kilkadziesiąt obiektów żelbetowych. Autor opisuje również historię walk, jakie toczyły się w tym miejscu w 1945 roku.

  W artykule Rafała Marciniaka autor stara się odpowiedzieć na pytanie, czy Polacy rzeczywiście skopiowali czeskie rozwiązania i zastosowali je w swoich schronach polowych? Czy też może był to jednak polski projekt? Autor dokładnie analizuje sytuację, jaka miała miejsce w chwili zajęcia przez Polaków Zaolzia w 1938 roku. Porównuje czeskie i polskie schrony polowe szukając w nich podobieństw, a jednocześnie wskazując na różnice.

  W swoim artykule Dariusz Pietrucha opisuje historię twierdzy w Koźlu, która była swoistą hybrydą austriackich i pruskich rozwiązań fortecznych. Opisuje historię samego Koźla, jak i losy walk, jakie toczyła owa twierdza na przestrzeni wieków. Wskazuje również na pozostałości twierdzy w Koźlu, które można oglądać do dzisiaj. Znajdują się tam również informacje na temat Kanału Kłodnickiego, Kanału Gliwickiego, Kanału Kędzierzyńskiego, portu w Koźlu i zamku.

  W VII tomie Śląskiego Rocznika Fortecznego znajdziecie również spis oficerów i żołnierzy 23 pułku artylerii lekkiej z Będzina (stan na 31 sierpnia 1939 roku), jak i fragment wspomnień por. Antoniego Kuczki z Armii „Kraków”