Stowarzyszenie

09.09.2022Urzędowa paranoja

W sprawie wyburzanego schronu typu Salzgitter w Kędzierzynie-Koźlu, którego właściwie już nie ma, bo wyburzenia nikt nie zatrzymał.

Generalny Konserwator Zabytków twierdzi, że rozpoczęła się procedura wpisu do wojewódzkiego rejestru zabytków (zwróciliśmy się z wnioskiem o taki wpis). Wszelkie prace przy obiekcie powinny być natychmiast wstrzymane. Nie zostały...

Wojewódzki Konserwator w Opolu podobno rozpoczął procedurę wpisu. Na miejscu odbyła się wizja lokalna (21 października). Nie mamy żadnych informacji o przebiegu tej wizji i ustaleniach. Nie mamy również żadnej odpowiedzi na nasz wniosek o wpis do wojewódzkiego rejestru zabytków. Cisza...

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kędzierzynie-Koźlu uruchomił procedry i zbiera materiały. Gdy skończy, po schronie nie będzie już śladu.

Tak wygląda w naszym  kraju ochrona zabytków, proszę Państwa...