Stowarzyszenie

25.25.2016Tychy-Wilkowyje

   Pragnę poinformować, że w najbliższy wtorek tj. 27 września 2016, w dzielnicy Tychy – Wilkowyje (MCK Tychy-Wilkowyje, ul. Szkolna 94, o godz. 18.00) odbędzie się kolejne zebranie miłośników historii, naszej lokalnej społeczności. W ramach cyklicznych spotkań „Beranie i Łosprowianie o Wilkowyjach” na wtorkowym spotkaniu tematem będą: „Pierwsze dni II Wojny Światowej w Wilkowyjach i okolicy”.

   Mimo, że nasze cykliczne spotkania mają charakter bardzo lokalny (w niewielkim gronie) i dotyczą historii tej dzielnicy, tym razem pozwalamy sobie zaprosić podobnych pasjonatów (w szczególności osób interesujących się historią wojskowości oraz pasjonatów z grup rekonstrukcyjnych). Prelekcja i dyskusja tematu uświetniona będzie prezentacją zdjęć niepublikowanych do tej pory niemieckich map operacyjnych „Befestigungskarte Polen” z dnia 15.06.1939 w skali 1:25 000 Messtischblatt (arkusze: Mikołowski, Świętochłowicki, Bytomski, Brynica, Kraków i okolica oraz arkusz Tarnogórski - w oryginale – wersja papierowa ), zdjęcia map w skali 1:100 000 Einheitsblatt Rybnik- Pless, Einheitsblatt Krakau oraz skan arkusza mapy z 1.08.1939 w skali 1:300 000 Wrocław- Kraków. Mapy prezentują wiedzę wywiadu niemieckiego w przededniu wojny i mogą stanowić przyczynek do dyskusji w temacie uderzenia na terytorium Górnego Śląska.

Serdecznie zapraszamy

Jan Gąsior i Wojciech Schaeffer.