Stowarzyszenie

02.02.2016Szlak Pozycji Przedmoście Warszawa 1915-1944

    Dwie pierwsze tablice szlaku ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Otwocku stanęły w zeszłą niedzielę na Dąbrowieckiej Górze i w Zagórzu. Ta ostatnia pełni rolę „witacza” dla turystów zmierzających od strony Starej Miłosny i Pohulanki. Usytuowana jest przy leśnej drodze nieopodal wyremontowanego przez nasze stowarzyszenie schronu obserwatora artylerii z 1915 roku. Duże, dwujęzyczne tablice z barwnymi przekrojami pozwalają zrozumieć istotę działania i wyposażenie obiektów. Informują, w której części pozycji się znajdujemy, przedstawią nam jej historię oraz wskazują kolejne ciekawe miejsca do odwiedzenia.

    Szlak jest próbą przywrócenia pamięci pozycji obronnej "Przedmościa Warszawa", która w roku 1920 osłoniła stolicę od nawały bolszewickiej, dając silne oparcie broniącej naszego odcinka 15 Dywizji Piechoty. Blisko ćwierć wieku później zmodernizowana i rozszerzona w kierunku południowym pozycja stała się oparciem dla wojsk niemieckich, które przy jej pomocy wyhamowały sowiecki zagon na Warszawę. Paradoks historii sprawił, iż błyskawiczna utrata przez Niemców 1/3 pozycji od Nadbrzeża po Pohulankę (w dniach 29-31 lipca 1944) stała się sygnałem do wybuchu Powstania w Warszawie.

    Wkrótce na terenie gminy Wiązowna pojawią się kolejne tablice szlaku, które powiodą państwa w miejsca zmagań z pierwszej połowy XX wieku. Po uprzątnięciu placu budowy będzie też można zwiedzać odkopany i zrewitalizowany schron w Zagórzu. Równocześnie ze szlakiem startuje strona internetowa poświęcona Przedmościu. Liczymy, iż te udogodnienia oraz planowana klasyczna papierowa mapa umocnień ułatwią Państwu poznanie największego obszarowo, a jakże niedocenianego zabytku na terenie powiatu. Zachowane relikty Przedmościa są pomnikiem budownictwa obronnego pierwszej połowy XX wieku. Mimo kilkudziesięciu lat celowego niszczenia  nadal mamy na terenie powiatu  sześć dużych schronów z 1941 roku oraz około 50  starszych obiektów z lat I wojny światowej, dziesiątki kilometrów ukryć, okopów i zapór inżynieryjnych. Są one w różnym stanie zachowania, począwszy od obiektów pełniących rolę izb muzealnych na Dąbrowieckiej Górze po słabo zachowane relikty wysadzonych budowli koło Emowa i Góraszki.  Docelowo „Szlak Przedmościa Warszawa” ma się składać z kilku  (8-12) dużych tablic skupionych przeważnie na trasie „Warszawskiej Obwodnicy Turystycznej” (czerwonego szlaku PTTK) oraz ścieżki dydaktycznej wokół Dąbrowieckiej Góry.

Serdecznie zapraszamy do spacerów i odwiedzenia izby muzealnej na Dąbrowieckiej Górze, gdzie po krótkiej przerwie związanej z pracami w Zagórzu wznawiamy weekendowe dyżury.