Stowarzyszenie

02.02.2016Szlaban forteczny w Nędzy

   Informujemy, że szlaban forteczny, który znajduje się przy wiadukcie kolejowym w Nędzy pod Raciborzem, w związku z remontem tego wiaduktu i poszerzeniem drogi musi zostać przeniesiony w inne miejsce. Nie trafi jednak na złom, nie zaginie po nim ślad, ale bardzo ostrożnie i bez naruszenia jego konstrukcji zostanie wydobyty i przeniesiony na teren skansenu kolei wąskotorowych w Rudzie.

   Jestem przekonany, że gdyby nie nasze wcześniejsze interwencje w sprawie tego szlabanu, sytuacja mogłaby wyglądać inaczej. Interweniowaliśmy w tej sprawie u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach. O sprawie pisały również media. To nadało sprawie szlabanu rozgłosu, co zaowocowało decyzją o jego przeniesieniu.

   Szkoda, że nie może stać w tym miejscu, gdzie został oryginalnie zamontowany. Trudno. Najważniejsze jest to, że ocaleje. A jest prawdziwym unikatem.

   Podziękowania dla Mechiora Barszcza, który był inicjatorem całej akcj w sprawie szlabanu.