Stowarzyszenie

16.16.2015Stowarzyszenie aktualnie

    Poniżej podajemy aktualny stan obiektów, które znajdują się pod opieką Stowarzyszenia lub zostały przez nas wyremontowane. Jest ich bardzo dużo, co czyni nas prawdopodobnie największą tego typu organizacją w Europie. Obiekty zostały podzielone na wyremontowane lub w trakcie remontu. Podany jest również ich aktualny stan prawny oraz informacja, czy są podłączone do prądu. Nic dziwnego, że przy takiej liczbie obiektów i ilości członków stale balansującej wokół 140 osób borykamy się z problemem rąk do pracy oraz trudnościami finansowymi. Zresztą, popatrzcie sami:

Wyremontowane:
 1. Schron dowodzenia – Chorzów (umowa użyczenia) – podłączony do prądu
 2. Schron bojowy nr 5 – Chorzów (umowa użyczenia) – podłączony do prądu
 3. Schron bojowy nr 52 – Dobieszowice (gmina Bobrowniki, umowa użyczenia) – podłączony do prądu
 4. Schron bojowy „Sowiniec” – Wyry (umowa użyczenia) - podłączony do prądu
 5. Schron bojowy  - Świętochłowice (umowa użyczenia) - podłączony do prądu
 6. Schron bojowy – Wymysłów (gmina Bobrowniki, umowa użyczenia) – brak podłączenia
 7. Schron bojowy – Namiarki (gmina Bobrowniki, umowa użyczenia) – brak podłączenia
 8. Schron przeciwatomowy – Będzin (umowa użyczenia) - podłączony do prądu
 9. Schron bojowy – Rybnik (umowa użyczenia) – brak podłączenia
 10. Schron w Domu Strzelca – Piekary Śląskie – Kamień (umowa użyczenia) - podłączony do prądu
 11. Schron bojowy – Piekary Śląskie – Dąbrówka Wielka (umowa użyczenia) - podłączony do prądu
 12. Niemiecki schron bojowy – Zbrosławice (prywatna własność - Waldemar Sykosz, umowa o współpracy) - podłączony do prądu
 13. Schron-wartownia – Dobieszowice (gmina Bobrowniki, brak umowy użyczenia) – brak podłączenia
 14. Schron pozorno-bojowy – Wymysłów (gmina Bobrowniki, umowa użyczenia) – brak podłączenia
 15. Niemiecki schron bojowy – Dąbrowiecka Góra (woj. mazowieckie, umowa dzierżawy) – brak podłączenia (agregat)
 16. Polski schron bojowy (w ruinie) – Wymysłów (gmina Bobrowniki, umowa użyczenia) – brak podłączenia
 17. Niemiecki schron bojowy (w ruinie) – Wesoła (woj. mazowieckie, umowa użyczenia) – brak podłączenia
 18. Polski schron bojowy – Pszczyna (własność prywatna, niedostępny do zwiedzania) – brak podłączenia
 19. Polski schron bojowy – Wymysłów (gmina Bobrowniki – na trasie ścieżki edukacyjnej, brak umowy użyczenia) – brak podłączenia
 20. Polski schron bojowy –Ossy (na trasie ścieżki edukacyjnej, brak umowy użyczenia) – brak podłączenia
 21. Schron bojowy – Bobrowniki (w skarpie autostrady A-1 – niedostępny do zwiedzania, brak umowy użyczenia) – brak podłączenia
 
W remoncie:
 1. Schron typu LSR – Plac Akademicki Bytom (umowa użyczenia) - podłączony do prądu
 2. Schron typu LSR – Plac Akademicki Bytom (umowa użyczenia) - podłączony do prądu
 3. Schron typu LSR –Bytom-Miechowice (umowa użyczenia) – planowane podłączenie
 4. Schron bojowy – Namiarki (gmina Bobrowniki, umowa użyczenia) – brak podłączenia
 5. Schron bojowy – Wyry (umowa użyczenia) – planowane podłączenie
 6. Schron bojowy –Bielsko-Biała (umowa użyczenia) – brak podłączenia
 7. Schron bojowy – Piekary Śląskie - Kamień (własność prywatna - Waldemar Machoń, Jarosław Ptaszkowski, umowa o współpracy) - podłączony do prądu
 8. Schron bojowy – Piekary Śląskie - Kamień (własność prywatna - Mariusz Kamiński, wstępna umowa o współpracy) - podłączony do prądu
 9. Schron bojowy – Piekary Śląskie-Kamień (umowa użyczenia) - podłączony do prądu
 10. Schron bojowy – Chorzów Maciejkowice (umowa użyczenia w trakcie opracowania) – planowane podłączenie
 11. Niemiecki schron bojowy – Dąbrowiecka Góra (woj. mazowieckie, umowa dzierżawy) – brak podłączenia (planowany agregat)
 12. Schron bojowy – Świętochłowice (umowa użyczenia w przygotowaniu) – planowane podłączenie
 13. Tradytor południowy – Bobrowniki (umowa użyczenia) – planowane podłączenie
 14. Schron bojowy – Namiarki (gmina Bobrowniki, umowa użyczenia) – brak podłączenia
 15. Schron bojowy – Ruda Śląska – Bielszowice (umowa użyczenia) – planowane podłączenie