Stowarzyszenie

21.21.2018Sobotnia rekonstrukcja

   W ostatnich godzinach w mediach rozbrzmiewa głos skierowany przeciwko osobom, które kultywują idee neonazistowskie. I słusznie, bo jest to zjawisko zasługujące na całkowite potępienie, a my podpisujemy się pod tym swoimi sercami. Jednakże obawiamy się, że, jak to zwykle bywa, "oberwie się" niewinnym.

   Dlatego apelujemy o rozdzielenie organizacji neonazistowskich od świata rekonstrukcji historycznej. O rozdzielenie ludzi o chorych ideach od świata ludzi, kórzy sporą część swojego życia poświęcają rekonstruowaniu wydarzeń historycznych. O rodzielenie politycznych i ideowych fanatyków od ludzi, którzy mają w sobie pasję historyczną i starają się zarazić ową pasją innych.  A wszystko po to, aby społeczeństwu pokazać grozę wojny, tragedię wojennych dni i realia historycznych wydarzeń.

   Podobnie, jak to będzie w dniu 27 stycznia w Miechowicach, gdzie będziemy się starali ukazać wszystkim widzom tragedię ludzi, ludności cywilnej, która została w styczniu 1945 r. niewinnie zamordowana przez żołnierzy Armii Czerwonej, którzy walczyli z armią niemiecką. Sama walka będzie jedynie tłem, na którym będziemy się starali ukazać bestialstwo i prawdziwe oblicze wojny. By przestrzec i wpoić wszystkim, że przed wojną należy się strzec wszelkimi możliwymi sposobami...

   Rekonstrukcję zaczniemy nie żadną polityczną deklaracją, żadnymi górnmolotnymi słowami, a jedynie... modlitwą za pomordowanych. Tyle możemy dla nich zrobić.