Stowarzyszenie

22.22.2022Smutne, ale konieczne

Informujemy, że jednomyślną decyzją Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia na Rzecz Zabytków Fortyfikacji Pro Fortalicium z dnia 26 marca 2022 r. i podjętą wtedy uchwałą pan Ryszard Szopa, któremu dawno temu członkowie naszego stowarzyszenia nadali tytuł członka honorowego stowarzyszenia (za działania dotyczące schronu bojowego nr 5 w Chorzowie) został pozbawiony tego tytułu.

Podstawą naszej dezycji były ostatnie decyzje i działania pana Szopy, który w naszej opinii działał wbrew interesom naszego stowarzyszenia, jak i zabytków fortyfikacyjnych. Dotyczy to głównie haniebnej w naszej ocenie opinii wystawionej przez pana Szopę, a dotyczącej wartości historycznej i zabytkowej polskich obiektów fortyfikacyjnych w Śmiłowicach, których o mało co nie wyburzono, jak również działań na terenie Tarnowskich Gór (związanych z "Kochbunkrami").

To przykre, że do tego musiało dojść, ale nie będziemy w swoich szeregach tolerować osoby, która zachowuje się wbrew interesom nas wszystkich.