Stowarzyszenie

18.18.2021Śmiłowice

  W dniu dzisiejszym w siedzibie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach odbyło się spotkanie, którego głównym tematem był schron w Śmiłowicach. Wspomniany obiekt, czyli polski schron bojowy wchodzący w skład Obszaru Warownego "Śląsk" w ostatnim czasie został zagrożony wyburzeniem. Na spotkaniu obecni byli:

- Wojewódzki Konserwator Zabytków pan Łukasz Konarzewski

- Pan Mariusz Piazza (przedstwiciel firmy II Inwestycje CL)

- Pan Ryszard Szopa (w roli konsultanta historycznego)

- przedstawiciele naszego stowarzyszenia w osobach: Dariusz Pietrucha, Arkadiusz Dominiec, Tomasz Jałowy, Melchior Barszcz, Adam Lewan i Tomasz Zamysłowski.

  Dyskusja dotycząca schronu była długa i czasami dość burzliwa. Została nam również przedstawiona dokumentacja historyczna tego obiektu, z której treścią się całkowicie nie zgadzamy. Niektóre jej zapisy są dla nas wręcz szokujące.

Na spotkaniu ustalono:

  • procedura wpisu tego obiektu do wojewódzkiego rejestru zabytków zostanie utrzymana, co oznacza, że żadne prace przy schronie nie mogą być prowadzone,
  • inwestor (II Inwestycje CL) będzie szukał alternatywnego rozwiązania, aby schron nie został zniszczony (pod uwagę bierzemy jego zachowanie w pierwotnym miejscu bądź przesunięcie nieco obok).

Poruszyliśmy z katowickim WKZ również inne tematy "fortyfikacyjne". Dziękujemy za zrozumienie i życzliwość.