Stowarzyszenie

17.17.2023Sejsmograf

    W dniu 4 kwietnia 2023 r. Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy zwrócił się do nas z pismem dotyczącym udzielenia zgody na umieszczenie aparatury badawczej w polskim schronie bojowym  nr 1 w Chorzowie-Maciejkowicach i wykonanie owym sprzętem testowych rejestracji aktywności sejsmicznej Ziemi. Sprawą z ramienia naszego stowarzyszenia zajęli się Adam Lewan i Zbigniew Perski. Działalność wspomnianych instytucji opiera się na ogólnopolskiej akcji Ministra Klimatu i Środowiska „Monitoring geodynamiczny Polski – etap IV”. Uznano, że ów schron będzie bardzo dogodną lokalizacją dla tego sprzętu.

   Wygląda więc na to, że we wspomnianym schronie zostanie zlokalizowana stacja monitoringu sejsmicznego, Nie wpłynie to jednak do możliwość udostępniania obiektu do zwiedzania.

Pomyśleć, że jeszcze do niedawna obiekt nie był nikomu potrzebny...