Stowarzyszenie

26.26.2016Schrony przeciwlotnicze w Oświęcimiu

   Wszyscy kojarzą Oświęcim z terenem obozu KL "Auchwitz". To oczywiste. Ale z powodu istnienia tam obozu, czyli bliskości darmowej siły roboczej, Niemcy wybudowali tam potężne zakłady chemiczne będące częścią "IG Farben". Ze względu na zagrożenie bombardowaniami powstało tam wiele obiektów przeciwlotniczych, z których niektóre są gigantyczne. Na terenie diesiejszej Polski są unikatem. Niestety, nie są nawet wpisane do gminnej ewidencji obiektów zabytkowych. Zamierzamy to zmienić. Tym bardziej, że jeden z najcenniejszych jest zagrożony wyburzeniem ze względu na przebieg budowanej trasy drogowej.

   Zwieramy szyki. Wszystkich zainteresowanych prosimy o wsparcie i pomoc. Nie można dopuścić, aby tak cenne obiekty, do tego budowane rękoma więźniów, zostały po prostu zniszczone.

Zapraszamy do kontaktu: dariusz.pietrucha@interia.pl

Tutaj znajdziesz link do ciekawych materiałów na stronie ekploratorzy.com.pl

Zdjęcie schronu pochodzi też z tego forum.