Stowarzyszenie

05.05.2016Regelbau 116 w Zbrosławicach

   Schron typu Regelbaum 116 w Zbrosławicach uzyskał nową barwę elewacji w kolorze Feldgrau. Wygląda wspaniale i ... groźnie.

   Mogli się o tym przekonać zwiedzający, którzy w sobotę (3 września) tłumnie odwiedzili ów obiekt. Schron można było zwiedzać w godz. 16.00 - 20.00 w ramach lokalnej imprezy nazywanej "Dramatalia", które stanowią rodzaj zbrosławickiego święta gminy (nazwa pochodzi od niemieckiej (od 1936r.) nazwy Zbrosławic - Dramatal). W ciągu tych czterech godzin obiekt zwiedziło ponad 200 osób, więc było co robić...