Stowarzyszenie

16.16.2019Schron w Rybniku

   Nie tak dawno, w części Rybnika zwanej "Maroko", podczas budowy wielkopowierzchniowego sklepu odkryto (właściwie odkopano) polowy schron piechoty z 1939 r., który w dniu 1 września 1939 r. stoczył swój heroiczny bój (udokumentowany w źródłach). Inwestor zgłosił ten fakt do Urzędu Miasta. Nasi rybniccy członkowie wiedzieli, że schron tam jest, ale nie wiedzieli, że rozpoczęła się w tym miejscvu budowa sklepu. No i tak się zaczęło...

   Zaangażowano Urząd Miasta, Miejskiego Konserwatora Zabytków, jak również Wojewódzki Urząd Konserwatora Zabytków. Spotkania, rozmowy... W końcu udało się. Schron  na pewno nie zostanie zniszczony (bo istniała taka opcja), co w 80-tą rocznicę jego walki w obronie nasze wolności byłoby barbarzyństwem.

Więcej o akcji tutaj.

    Podziękowania dla Marcina Kaczmarczyka i Remigiusza Michalika za zaangażowanie. Jako stowarzyszenie wysłaliśmy odpowiednie pisma do Prezydenta Rybnika i Wojewódzkiego Urzędu Konserwatora w Katowicach. Miejmy nadzieję, że teraz wszystko dobrze się skończy.