Stowarzyszenie

02.02.2019Ruda Śląska Kochłowice

   W związku z planowaną w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach budową Centrum Logistycznego Prologis Park Ruda Śląska, która jest zaplanowana zgodnie z Miejskim Planem Zagospodarowania Przestrzennego oraz wskazaniem pod inwestycję działki przeznaczonej pod zabudowę usługowo-produkcyjną, gastronomiczną oraz rekreacyjną zwróciliśmy się z pismem zawierającym nasze zaniepokojenie oraz prośbę o wyjaśnienie, jak znajdujące się tam obiekty OWŚ będą chronione.

Adresatami tego pisma są:

  • Miejski Konserwator Zabytków w Rudzie Śląskiej
  • Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach.

Czekamy na odpowiedź.