Stowarzyszenie

22.22.2016Rozmowy w Oświęcimiu

   W dniu 22 września 2016 r. w Urzędzie Miasta Oświęcim odbyło się spotkanie, na które zaprosił nas Prezydent Miasta Oświęcim Janusz Chwierut. Oprócz członków naszego Stowarzyszenia na spotkaniu zjawili się zaproszeni pracownicy Urzędu Miasta oraz Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Pierwszą część spotkania prowadził Wiceprezydent Andrzej Bojarski.

   Przedstawiciele miasta wyrazili swoje zaniepokojenie możliwością wstrzymania prac przy budowie obwodnicy miasta Oświęcim oraz wskazywali na społeczną potrzebę szybkiego zakończenia budowy tej drogi. My wskazaliśmy na zaniedbania popełnione na etapie projektowania owej trasy i złej klasyfikacji schronu przeciwlotniczego, który ma ulec wyburzeniu. W naszej opinii jedna i druga strona tego sporu ma swoje racje. Fakt złej klasyfikacji obiektu potwierdził sam Wojewódzki Konserwator Zabytków.

   Termin kolejnego spotkania wyznaczono na dzień 27 października. Do tego czasu musi zostać dokończona inwentaryzacja obiektu, który z powodu budowy obwodnicy ma zostać wyburzony. Jednocześnie podjęto decyzję o szerokiej współpracy dotyczącej inwentaryzacji pozostałych oświęcimskich obiektów, aby  tak dramatyczne sytuacje w przyszłości nie miały już miejsca.

  A że Oświęcim i jego okolice obfitują w niesamowite obiekty będące w głównej mierze pozostałością po dawnych zakładach „IG Farben” można się przekonać patrząc na zamieszczone zdjęcia.