Stowarzyszenie

13.13.2017Rok 1922 na Górnym Śląsku

   Już jutro, 14 czerwca 2017 r. w Przystanku Historia odbędzie się konferencja "Rok 1922 na Górnym Śląsku – granice, administracja społeczeństwo", zorganizowana przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach oraz Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego. Program obrad wygląda następująco:

  • 10.00 Otwarcie konferencji
  • 10.15-11.35 Panel 1: Aspekty prawne i administracyjne

Moderacja dr Mirosław Węcki (Uniwersytet Śląski w Katowicach / Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Katowicach).

dr hab. Lech Krzyżanowski (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – Konwencja Górnośląska i jej znaczenie dla województwa śląskiego.

dr Andrzej Drogoń (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – Statut organiczny i autonomia województwa śląskiego.

dr hab. Zbigniew Hojka (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – Struktura administracyjna województwa śląskiego w pierwszych latach po podziale Górnego Śląska.

Dyskusja

11.35-11.45 Przerwa kawowa

  • 11.45-13.25 Panel 2: Podział regionu

Moderacja dr Sebastian Rosenbaum (Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Katowicach).

Renata Skoczek (Muzeum w Chorzowie) – Przejęcie Królewskiej Huty (Chorzowa) przez władze polskie. Problemy społeczne i polityczne miasta w latach 1922-1926.

Zbigniew Gołasz (Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Katowicach) – „Dzień radości [?] w Hindenburgu” - przejęcie Zabrza przez administrację niemiecką w 1922 roku.

dr Miłosz Skrzypek (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – Specyfika Śląska Cieszyńskiego w województwie śląskim.

dr Bernard Linek (Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu) – Sytuacja w prowincji górnośląskiej w obliczu podziału regionu

Dyskusja

13.25-14.30 Przerwa

  • 14.30-15.50 Panel 3: Polityka, Kościół, pamięć.

Moderacja dr hab. Lech Krzyżanowski (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

dr hab. Maciej Fic (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – Kształtowanie się sceny politycznej w województwie śląskim

ks. Prof. Dr hab. Jerzy Myszor (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – Diecezja Śląska (Katowicka) w 1925 roku –  aspekt polityczny

dr Mirosław Węcki (Uniwersytet Śląski w Katowicach / Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Katowicach) – Pamięć o powstaniach śląskich w województwie śląskim w latach 1922–1926

Dyskusja

  • 15.50-16.00 Zakończenie konferencji