Stowarzyszenie

27.27.2017Remont schronu polowego piechoty

   Kolejne prace przy schronie odbyły się dopiero końcem roku 2016. Z niepokojem czekaliśmy bowiem na realizację zadań w ramach wygranego projektu Budżetu Obywatelskiego 2016 Miasta Bielska-Białej. W miarę zbliżania się końca roku, po naszych kilkukrotnych interwencjach w Urzędzie Miasta, udało się spotkać z pracownikami wydziału odpowiedzialnego za realizację punktów projektu, znaleźć wykonawcę i przystąpić do prac.

   W ostatnim tygodniu grudnia wykonano izolację pionową i poziomą schronu: strop pokrytą papą i lepikiem, wykonano drenaż, następnie wstawiono drewniane drzwi i postawiono tablicę informacyjną. Silny mróz nie pozwolił wykonawcy na uporządkowanie terenu i ziemi z wykopów, bowiem zmrożone bryły nie dawały się wówczas rozbić. Prace odbyły się zgodnie z „Instrukcją Saperską, Umocnienia polowe, Część III, Zeszyt II. Schrony Żelbetowe i Betonowe. Rok 1939” oraz programem prac konserwatorskich, który otrzymaliśmy od pani konserwator Marii Osielczak. Zrekonstruowane drzwi do schronu są identyczne z tymi, jakie montowano na pozycji bielskiej w 1939 r., a których prawdopodobnie oryginalna wersja znajduje się w obiekcie umownie nazwanym numerem 20.

   W styczniu tego roku zajęliśmy się pozbyciem wody z obiektu, który nagromadziła się jeszcze jesienią, podczas ulewnych opadów. W mroźny weekend udało nam się usunąć część wody, w postaci lodu, reszty pozbyliśmy się za pomocą wiader i rynien początkiem marca, po pierwszych wczesnowiosennych roztopach. Wyrównaliśmy także część ziemi wokół obiektu, która w sporych bryłach zalega jeszcze w niektórych miejscach. Mamy nadzieję, że wraz z cieplejszymi dniami, będzie już na tyle miękka, że uda nam się teren uporządkować do końca.

W pracach brali udział członkowie Stowarzyszenia: Joanna i Sławomir Profic, Marcin Macher oraz kandydat Sławomir Wizner.