Stowarzyszenie

16.16.2016Remont przez wyburzanie

Informujemy, że w związku z wyburzeniem sporej części pałacu rodu Henckel von Donnersmarck w Siemianowicach Śląskich, a podczas II wojny światowej miejsca ulokowania przez Niemców jednego z obozów określanych mianem "Polenlager", rozpoczęliśmy działania zmierzające do wyjaśnienia, czy:
  • wyburzenie części pałacu odbyło się zgodnie z prawem ,
  • zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
  • zgodnie z zasadami konserwacji zabytków.

        Efekt jest taki, że spora część zabytkowego pałacu już po prostu nie istnieje. Wyburzona i odbudowana (o ile tak będzie) to już nie to samo. Powiadomiliśmy o tym pismem Wojewódzkiego Konserwatoraa Zabytków i lokalne media. Będziemy się również domagać informacji, czy Miejski Konserwator Zabytków w Siemianowicach Śląskich dopełnił swoich obowiązków. Przypominamy, że siemianowicki pałac jest wpisany do wojewódzkiego rejestru zabytków i podlega pełnej ochronie prawnej.
        Naszym zdaniem remont pałacu przez wyburzanie tak sporej jego części nie ma najmniejszego sensu. Oczywiście, bywają sytuacje, że czegoś nie da się uratować. Trzeba poświęcić dla reszty. Ale do tego potrzebne są odpowiednie ekspertyzy i pewność, że to ostatnia droga, jaka pozostała. No i wszystkie konieczne zezwolenia. Wątpię, czy tak się stało w przypadku pałacu w Siemianowicach Śląskich, który po części został bezpowrotnie utracony. Jedna z perełek Górnego Śląska.

Materiał Gazety Wyborczej znajdziesz pod tym linkiem.