Stowarzyszenie

23.23.2021Relacja

   W dniu 23 października 2021 r. w ProFort Centrum w Bytomiu-Miechowicach odbyło się Walne Zebranie członków i kandydatów z Pro Fortalicium. Nie widzieliśmy się prawie od dwóch lat, bo pandemia na to nie pozwoliła. Spotkanie miało szczególny charakter, gdyż w tym roku nasze stowarzyszenie obchodzi 20-lecie swojego istnienia. Dlatego w sposób szczególny uhonorowaliśmy członków-założycieli naszego stowarzyszenia w osobach:

  • Waldemara Machonia
  • Zbigniewa Ferdyna
  • Adama Ferdyna

przekazując na ich ręce specjalne podziękowania, a także okolicznościowy album ze zdjęciami dokumentującymi 20 lat naszego działania, jak i pamiątkowe medale. Serdecznie gratulujemy. 

   Jednocześnie podjęliśmy uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2019 r., jak i finansowego i merytorycznego za 2020 r., czego nie mogliśmy zrobić wcześniej z powodu pandemicznych obostrzeń.

Kolejna uchwała ustaliła stawkę składki członkowskiej na kwotę 50 zł/rocznie - począwszy od dnia 1 stycznia 2022 r. 

   Specjalny charakter naszego spotkania podkreśliliśmy okolicznościowym posiłkiem w postaci bardzo smacznego żurku. Bardzo dziękuję Irkowi i ekipie z ProFort Centrum za przygotowanie miejsca spotkania i jego organizację.

   Następne walne pod koniec marca 2022 r.