Stowarzyszenie

19.19.2019Radoszowy

   W dniu 16 maja 2019 r. w siedzibie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach odbyło się spotkanie. Zjawili się na nim:

  • Miejski Konserwator Zabytków z Rudy Śląskiej,
  • przedstawiciel  inwestora,
  • projektant tej inwestycji,
  • przedstawiciele naszego stowarzyszenia Pro Fortalicium,
  • przedstawiciel Małopolskiego Stowarzyszenia Miłośników Historii „Rawelin”,
  • przedstawiciel Fundacji im. Grupy Operacyjnej „Śląsk” 1939.

   Spotkanie, które miało być próbą rozwiązania problemu, niestety nic nie dało. Nasze stowarzyszenia stanowczą sprzeciwiają się wyburzeniu obiektów. Tak nam nakazuje nasze sumienie i szacunek wobec narodowych wartości. W tym roku przypada 80-ta rocznica kampanii wrześniowej i bohaterskiej walki Polaków o wolność swojej Ojczyzny. Schrony przetrwały 80 lat. Teraz mają zostać wyburzone. Miejski Konserwator Zabytków – urząd powołany do ich ochrony, za który płacą podatnicy, przyczynia się do ich zniszczenia. Na własnym podwórku.  To po co jest?

Walczymy dalej!!!