Stowarzyszenie

22.22.2017Przenosiny bunkra

   Informujemy, że w dniu 4 lipca 2017 r. o godz. 11.00 w Rudzie Śląskiej, na trasie budowanej trasy będzie miało miejsce niecodzienne wydarzenie, którego dotąd na Śląsku jeszcze nie było. Otóż jeden z obiektów pozorno-bojowych należących do Obszaru Warownego "Śląsk" będzie przenoszony w inne miejsce, gdzie zostanie wyeksponowany. Ów fakt to efekt naszych starań, aby polski obiekt forteczny nie uległ zniszczeniu. Dzięki wsparciu miejskiego konserwatora zabytków z Rudy Śląskiej oraz dobrej współpracy z firmą wykonującą prace budowlane obiekt ocaleje. Zostanie przygotowany do transportu i przeniesiony z ulicy Kokota/Pasieczna w niezbyt oddalone miejsce, jednakże wcześniej przygotowane i odpowiednio wyeksponowane. W przyszłości, przy owej trasie, będzie prezentował się wspaniale. Tak trzymać. Jak się okazuje - niczego nie trzeba niszczyć. I nie wolno...

Tak więc w dniu 4 lipca pierwsze na Górnym Śląsku przenosiny bunkra!!!