Stowarzyszenie

30.30.2020Przedmoście Warszawa

   Członkowie koła terenowego "Przedmoście Warszawa" cały czas wykonują swoje zadania, choć okoliczności temu nie pomagają. Dalej realizują swoje zadania związane z oznakowaniem naszymi tablicami szlaków turystycznych, ale jednocześnie remontują i doposażają swoje obiekty, czym będą się mogli niebawem pochwalić.

   Przewodniczący koła Hubert Trzepałka pracuje również nad nową publikacja książkową - tym razem o wojnie polsko-bolszewickiej w tamtym rejonie.

Działają, za co dziękujemy.