Stowarzyszenie

23.23.2017Przeciszów

   Odkryto kolejny niemiecki schron obserwacyjny typu "Górnośląskiego", tym razem w Małopolsce - w miejscowości Przeciszów, niedaleko kanału na Wiśle. To jeden z obiektów, o którym Waldemar Sykosz napisał obszerny materiał w jednym z tomów Śląskiego Rocznika Fortecznego. Podobno w okolicy były jeszcze dwa - jeden z Borku, a drugi w Chełmku. Ten z Przeciszowa posiada wejście od zachodu, otwór obserwacyjny ze stopniem przecirykoszetowym od południa, otwór obserwacyjny bez stopnia przeciwrykoszetowego od wschodu. Jego ściany wykonano z bloczków betonowych, a strop z betonu. Na schronie widać resztki smołowania (obsypany był cały ziemią. Jego stan jest fatalny - chociażby wejście jest mocno rozkute. Odkrycia dokonał jeden z członków naszego stowarzyszenia - Tomasz Zamysłowski. Gratulacje!