Stowarzyszenie

24.24.2016Program SFOTA

SFOTA – podsumowanie akcji dyplomowej.

   Zgodnie z zasadami programu dyplomowego SFOTA (Silesian Fortifications On The Air), opublikowanymi na naszej stronie, obecna edycja programu trwała trzy miesiące – od 17 września do 18 grudnia 2016 roku. Akcja została zakończona. Nadszedł więc czas krótkiego podsumowania.

   Podstawowym celem, jaki przyświecał organizatorom, kiedy przystępowali do tworzenia programu dyplomowego SFOTA, było propagowanie wiedzy historycznej związanej głównie z Obszarem Warownym Śląsk (OWŚ) w kraju i zagranicą, poprzez zachęcanie do zwiedzania obiektów fortecznych oraz poprzez pracę terenową radiostacji amatorskich zainstalowanych w wybranych obiektach wchodzących w skład OWŚ, a także innych  ciekawych obiektach związanych z historią Śląska. Obszar Warowny „Śląsk”  jest bowiem najcenniejszym zabytkiem architektury fortecznej XX wieku na Śląsku. Unikalność tych fortyfikacji polega na tym, iż na terenie Rzeczypospolitej znajduje się tylko jedna taka linia polskich umocnień. Ta unikalność wynika również z założeń polskiej, przedwojennej szkoły fortecznej nakazujących, w celu lepszego maskowania, dostosować obiekty do otaczającej rzeźby terenu. W efekcie takiego działania każdy schron stanowi samoistne dzieło sztuki fortecznej o niepowtarzalnym kształcie. O takich zabytkach fortyfikacyjnych należy mówić głośno i prezentować je przy każdej okazji. Tym bardziej, że za sprawą Stowarzyszenia „Pro Fortalicium”, już wiele z nich odzyskało dawny blask, a intensywne prace renowacyjne trwają przy wielu następnych.

   Przyjęta koncepcja w tegorocznej edycji SFOTA zakładała realizację programu w formie konkursu z nagrodami w postaci plakiet dla najlepszych stacji biorących w nim udział oraz dyplomów w formie elektronicznej.

Trochę statystyki.

   Ogółem w programie dyplomowym SFOTA udział wzięło 1060 stacji zagranicznych oraz 279 stacji polskich. Nawiązano ze stacjami zagranicznymi 1656 QSO, a ze stacjami polskimi 862 QSO.

Najlepsze stacje.

Nagrody zgodnie z regulaminem otrzymują:

Best Hunter SFOTA                    SP2GUC       69 qso /10 obiektów SF/

Best WW Hunter SFOTA            I0KHY          23 qso /9 obiektów SF/

Wyróżnienie specjalne              LY4E             jedyna stacja poza SP z 10 obiektami SF

Nagrody zostaną rozesłane nie później niż do końca marca 2016.

   Reasumując, uważamy, że program dyplomowy SFOTA , promujący Obszar Warowny „Śląsk” w dużej części spełnił swoje zadanie, przekazując jego uczestnikom cząstkę wiedzy historycznej o polskich fortyfikacjach na Śląsku. Dziękujemy Prezesowi Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Zabytków Fortyfikacji „Pro Fortalicium” Panu Dariuszowi Pietrusze za okazane wsparcie i pomoc przy realizacji programu SFOTA. Dziękujemy również wszystkim stacjom polskim i zagranicznym, które, poprzez nawiązywanie łączności ze stacjami pracującymi z poszczególnych obiektów fortecznych, brały udział we wspólnej zabawie.

Opr. Zbyszek SQ9CXC