Stowarzyszenie

14.14.2016Prace w Maciejkowicach

   Ponad tydzień temu rozpoczęły się poważne prace ziemne i zabezpieczające przy polskim schronie bojowym w Chorzowie-Maciejkowicach. Polegały one na użyciu koparki, która odkopała wejście do obiektu, na zrzuceniu warstwy ziemi zalegającej na stropie schronu, a także na wykonaniu podwójnego zamknięcia obiektu. Prace prowadziło koło terenowe "Chorzów" wsparte przez innych członków stowarzyszenia. Teraz doskonale widać bryłę obiektu, niewidoczną od wielu, wielu lat.