Stowarzyszenie

23.23.2020Pozostałości podobozów IG Farben

   Bartłomiej Szymański i Łukasz Szymański ze Stowarzyszenia Pro Fortalicium na terenie przyszłego parku między ulicami Dąbrowskiego i Tysiąclecia w Oświęcimiu natrafili na ślady po barakach, które zaczęły powstawać wraz z rozpoczęciem przez Niemców budowy fabryki IG Farben.  Przekonują, że historia Oświęcimia nie ogranicza się tylko do Starego Miasta. Dowodem na to są znaleziska, na jakie natrafiono przy okazji ostatnich prac ziemnych związanych z budową parku Pokoju na os. Chemików.

Link do całego materiału znajdziesz tutaj.