Stowarzyszenie

09.09.2020Pomnik historii

Pomnik Historii. Istnieje takie określenie stosowane wobec niektórych zabytków państwa polskiego.
Powiedzcie mi, czy Obszar Warowny Śląsk nie spełnia kryteriów merytorycznych, aby nosić taki tytuł?
Wyjątkowość w skali kraju, beton i stal przesiąknięta krwią polskich obrońców...
Oczywiście, że spełnia!!!
Idźmy więc w tym kierunku.