Stowarzyszenie

26.26.2021Podziękowanie

Bardzo dziękuję, Panie Prezydencie. Robię to dla mojego rodzinnego miasta. Pomogę, ile jestem w  stanie, bo warto.

Pozdrowienia dla Dobromira, który mnie zainspirował oraz Mariusza, którego podziwiam za jego kolejową pasję.