Stowarzyszenie

15.15.2015Początek remontu polskiego schronu w Bielsku

    Informujemy, że w związku z przyłączeniem się do naszego Stowarzyszenia grupy osób z Bielska-Białej rozpoczynamy remont polskiego schronu polowego piechoty z 1939 r., których kilka znajduje się na terenie tego miasta. Jeden z nich został już wcześniej doskonale wyremontowany przez naszych kolegów z innego Stowarzyszenia. My bierzemy się za kolejny (nie ten, który znajduje się na zdjęciu towarzyszącym artykułowi). Uzyskaliśmy już wszystkie pozwolenia i umowę użyczenia na ów obiekt.
    Liczymy na wszelką pomoc i zaangażowanie chętnych do tego typu działalności.