Stowarzyszenie

24.24.2018Po walnym...

   W dniu 24 marca odbyło się Walne Zebranie naszego stowarzyszenia. Tym razem w budynku szkoły w Bytomiu-Miechowicach. Oczywiście przyjęliśmy sprawozdanie finansowe i merytoryczne za 2017 r., ale rozmawialiśmy o różnych rzeczach. O naszych problemach, których niemało. O naszych planach, których jeszcze więcej. O wielu rzeczach...

   To już 17 lat naszego oficjalnego istnienia, a 21 nieoficjalnego. To już 12 lat, odkąd kieruję stowarzyszeniem. Nie wiem, kiedy to zleciało. Jednakże bez członków PRO FORTU nie zrobiłbym nic. To wszystko dzięki ludziom, którym ciągle się chce...

   Dziękuję Wam za wszystko.

Dariusz Pietrucha