Stowarzyszenie

26.26.2016Pierwsze prace w Bielsku-Białej

   W sobotę 23-go kwietnia schron bojowy do ognia bocznego, umownie oznaczony numerem 19, został poddany pierwszym wiosennym pracom oczyszczającym. Z wnętrza obiektu wyniesiono zalegający tam gruz, śmieci w postaci pozostałości auta osobowego, narzędzi rolniczych, masek gazowych i innych zalegających odpadków, tworzące kilkudziesięciocentymetrową zbitą warstwę. Sterczące ze stropu gwoździe zostały pozaginane, by nie powodowały okaleczeń pracujących osób. Teren wokół schronu skoszono, pozbywając się wysokich traw, samosiejek i gęstych chwastów. Okolice obu strzelnic również zostały dokładnie oczyszczone z wieloletnich pnączy, które utworzyły zwartą, skłębioną gęstwinę, skutecznie broniącą dojścia z obu stron.
   Przy pracach porządkowych brało udział troje członków Pro Fortalicium: Joanna i Sławomir Profic, Marcin Macher oraz Dominik i Marcin Kasprzak, autorzy wielu publikacji o bielskich schronach.