Stowarzyszenie

14.14.2020Pamięć powstań śląskich

Serdecznie zapraszamy na wykład:

 

dr Bernard Linek

Instytut Śląski

23 stycznia 2020 r., godzina 17.00, Centrum Edukacyjne IPN w Katowicach, ul. Św. Jana 10, p. III.

Konflikty polityczne wokół pamięci powstań śląskich i plebiscytu. Próba systematyzacji

 

23 stycznia 2020 r.

godzina 17.00

Centrum Edukacyjne IPN w Katowicach

ul. Św. Jana 10, p. III.

 

W jaki sposób pamięć o burzliwych wydarzeniach historycznych lat 1919-1921 na Górnym Śląsku wykorzystywano politycznie przy okazji obchodów rocznicowych po obu stronach granicy polsko-niemieckiej i przez różne siły polityczne w obrębie obu państw? Dr Bernard Linek, historyk z opolskiego Instytutu Śląskiego, podejmuje, na podstawie przygotowywanej do druku monografii, próbę uporządkowania różnych form pamięci o powstaniach i plebiscycie. Czyni to na podstawie analizy obchodów powstańczo-plebiscytowych oraz towarzyszących im debat publicznych z lat 1931, 1946 i 1961. Autor podkreśla, że linie podziału i toczonego konfliktu nie biegły jedynie po granicach narodowych. Równie znaczące były podstawy ideologiczne obozów politycznych odwołujących się do tej pamięci. Jeśli formacje demokratyczne eksponowały przede wszystkim znaczenie „zwycięskiego” plebiscytu i woli mieszkańców, to ugrupowania autorytarne i totalitarne na pierwszym planie stawiały znaczenie czynu zbrojnego powstańców śląskich bądź niemieckiej Samoobrony i korpusów ochotniczych. Wykład będzie połączony z prezentacją rocznika 2019 „Studiów Śląskich” (tomy 84-85). Tomy noszą wspólny tytuł „Wokół zmagań o Śląsk (1918-1922)” i zawierają przede wszystkim wybór tekstów nawiązujących do tego okresu w dziejach regionu. 

 

Wstęp wolny.