Stowarzyszenie

31.31.2021Oświęcim

   W sprawie uszkodzonego obiektu typu LSD znajdującego się na terenie miasta Oświęcim Małopolska Wojewódzka Konserwator Zabytków dopuściła nas jako stronę w sprawie, za co serdecznie dziękujemy.

Teraz będzie nam łatwiej śledzić rozwój wydarzeń.