Stowarzyszenie

22.22.2022Odmowa inwentaryzacji

   Informujemy, że po rozmowach prowadzonych z przedstawicielem firmy Pro Logis odmówiliśmy dokonania inwentaryzacji obiektów, które w niedalekiej przeszłości zostały wyburzone na terenie Rudy Śląskiej-Radoszowych. Obecnie na tym terenie znajduje się park technologiczny firmy Pro Logis. Powodów naszej odmowy było wiele, ale decydujący okazał się fakt, że nie da się dokonać inwentaryzacji obiektów zabytkowych, których już nie ma. To po pierwsze. Po drugie, swoje działania z ową firmą prowadziła już inna osoba doskonale znana w środowisku fortecznym, a my nie chcemy z ową osobą mieć nic wspólnego. Wskazaliśmy również ewentualne osoby spoza naszego stowarzyszenia, z którymi można prowadzić rozmowy. Według naszej wiedzy jedna z nich podjęla się tego zadania.

   Tak na marginesie, na terenie administrowanym przez Pro Logis znajduje się obiekt, który ma być poddany renowacji. Właściwie musi być, bo takie było zalecenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Być może znajdą się osoby chętne do przejęcie tego obiektu i opiekowania się nim? Chętnych zapraszamy do kontaktu z Pro Logis.