Stowarzyszenie

20.20.2016Oczyszczanie 514-stki

Chodzi o niemiecki schron 514 znajdujący się w Warszawie, dzielnicy Wesoła przy ul. Niemcewicza, w odległości 200-250 metrów na wschód od urzędu dzielnicy.
W sobotę w dniu 19 marca członkowie koła wykonali prace oczyszczające ten obiekt, w tym głównie:
  • oczyszczenie wnętrz ze śmieci,gruzu i piachu,
  • postawienie tablicy informacyjnej,
  • odkopanie studzienki na sadzę z komina.
Schron znajduje się pod opieką naszego stowarzyszenia, choć stanowi stałą ruinę (został wysadzony w 1945 roku).
W ten sposób pierwsza tablica informacyjna naszego Stowarzyszenia stanęła na terenie miasta Warszawa!