Stowarzyszenie

21.21.2021Nowe wpisy

Publikujemy dwa kolejne dokumenty dotyczące rozpoczęcie procedury wpisu do wojewódzkiego rejestru zabytków w Katowicach.

Wielkie podziękowania dla Pana Łukasza Konarzewskiego.

  Przypomnę jedynie, że wszelkie działania dotyczące odkrycia faktu rozbiórki schronu w Śmiłowicach, zgłoszenia tego do odpowiednich służb, rozmów z WKZ, jak i uzyskania takiego stanowiska WKZ to efekt działań członków Pro Fortalicium, bo, znając życie, za niedługo ojców sukcesu pojawi się wielu. Poza tym wiele wpisywanych schronów to obiekty pozostające już od wielu lat pod naszą opieką, stąd moje podziękowania dla wszystkich Koleżanek i Kolegów z Pro Fortalicium.