Stowarzyszenie

27.27.2016Nowe tablice informacyjne

   Koło terenowe "Dobieszowice" zakończyło kolejny etap oznaczania tablicami informacyjnymi następnych obiektów, w tym również tych, kóre nie są pod opieką naszego Stowarzyszenia, ale w pełni zasługują na uwagę i zainteresowanie. Projekt mógł być wykonany dzięki wsparciu finansowemu Starostwa w Będzinie. Nie ulega wątpliwości, że obszar, na którym działa koło terenowe "Dobieszowice", jest najlepiej oznaczonym odcinkiem Obszaru Warownego "Śląsk". Dziękujemy kolegom za inicjatywę i wytrwałość, a Starostwu za finansowe wsparcie.