Stowarzyszenie

02.02.2018Nowe artykuły

Informacyjnie, o dwóch artykułach dot. fortyfikacji SGO "Narew":

  • w najnowszym numerze (5/2018) czasopisma Wojsko i Technika - Historia ukazał się artykuł: Dominik Kasprzak, Marcin Kasprzak - Wzmocniony polski polowy schron żelbetowy w Łomży

"...mamy do czynienia z unikatową i niepowtarzalną budowlą, ponieważ jest to jedyny znany żelbetowy schron fortyfikacji polowej (z ponad 420 wykonanych), który otrzymał równocześnie pancerz pionowy, gazoszczelność oraz instalacje odsysania gazów prochowych i wodnego chłodzenia lufy ciężkiego karabinu maszynowego."
 

  • natomiast w miesięczniku Odkrywca (10/2018) zamieszczono artykuł: Dominik Kasprzak, Marcin Kasprzak - Fortyfikacje Samodzielnej Grupy Operacyjnej "Narew", czy już do końca odkryte?

Opracowanie zawiera informacje dot. nowych odkryć oraz próbę usystematyzowania dotychczasowego stanu wiedzy. Łącznie w pasie działania SGO "Narew" udało się ustalić lokalizację 113 schronów żelbetowych i miejsc, w których przystąpiono do ich budowy.

Polecamy lekturze.